Hydroscan asset management

HydroScan begeleidt u met haar expertise én haar softwareoplossingen

Uw doel is een performant, kostenefficiënt en duurzaam drinkwaternetwerk, vandaag en morgen!

HydroScan begeleidt u in de hele cyclus asset management en de noodzakelijke interacties met proactief lekbeheer en toekomstgerichte, duurzame watervoorziening. HydroScan is daarbij zowel kennis- en technologie gedreven, als pragmatisch en kostenefficiënt. Precies dát geeft u aanzienlijke meerwaarde.

Ontdek hier hoe HydroScan u begeleidt.

Meer weten over de aangewezen software:

De 4 stappen:
Strategie data-
collectie
Data management
Structurele beoordeling & Ontwerp
Asset management plan

Strategie datacollectie

De structurele toestand van uw net drinkwaternetwerk assets in kaart hebben is uiteraard cruciaal in uw lange termijn asset management. 
HydroScan kan u begeleiden bij het uitstippelen van uw strategie om uw gegevens zo efficiënt mogelijk te verzamelen en te beheren. 
De software InfoAsset Manager van ‘s werelds marktleider Innovyze is daarbij dé referentie voor al uw data storage. Met ons dochterbedrijf InneauTech als exclusieve verdeler voor Innovyze in de Benelux helpen we u bij alle vragen hierover.
Een aantal dimensies van een professionele datacollectie strategie: 
 • Strategie voor het effectief verzamelen van netwerkgegevens 
 • Kwaliteitscontrole op de gegevensverzameling
 • Realtime dataverzameling en -opslag 
 • Strategie voor gegevensuitwisseling incl. de ontwikkeling van APIs
 • Opzet, ondersteuning en kwaliteitscontrole van meetcampagnes

Data management

Professioneel data management betekent voor u:
 • Een gestructureerde database van uw assets
 • Met topologische relaties tussen de assets gedefinieerd in de structuur van de database
 • Connectiviteit (InfoAsset Manager en GIS)
  Op deze manier bevat de database de connectiviteit van het netwerk
 • Opzet van uitwisselingsmethodologie, met inbegrip van datamodel
 • KLIP-ondersteuning
 • Ondersteuning GIS en netwerk management tools (bv. DMA afbakening of traceermethoden)
 • Data processing strategie en behoeften 
 • Update strategie voor databases/netwerkgegevens 
 • Gemakkelijke evaluatie en planning van zones met werkzaamheden
 • Integratie van werken en inspectiegegevens op het terrein
 • Opname van toekomstige staat van werken
InfoAsset Manager van Innovyze
De software InfoAsset Manager ondersteunt u hierbij in al deze aspecten. Het is de meest performante software in deze materie. 

Dochterbedrijf Inneautech van HydroScan begeleidt u in het optimaal inzetten van de software InfoAsset Manager.

Meer over InfoAsset Manager?

Structurele beoordeling en Ontwerp

HydroScan begeleidt u in uw structurele beoordeling van uw asset management in haar globale context, in combinatie met:
 • Conclusies vanuit het lekbeheer LeakRedux naar specifieke te nemen acties in asset management. Concreet: Overzicht van leidingen waarbij het economisch optimum vervangen is in de plaats van herstellen
 • Waterkwaliteitsaspecten
 • Drukgerelateerde optimalisatie
Dit omvat onder meer:
 • Bepaling van de meest strategische en kritische assets
 • Definiëren waar het inzetten van hydraulische modellering cruciaal is om kritische leidingen te detecteren
  HydroScan’s kerncompetenties in doorgedreven modellering garanderen u hier de onderbouwde houvast die u nodig heeft. 
 • Bepaling van restlevensduurverwachting
 • Definiëring van materiaalkeuzes
 • Vastlegging van de inspectie- en onderhoudsbehoeften en -kosten
 • Waterslagstudies

Asset management plan

De laatste stap in uw cyclus netwerk asset management is uw masterplanning. 
Hydraulische modellering is nodig voor netwerk optimalisatie en knelpuntdetectie. HydroScan werkt verschillende scenario's van netwerkontwikkeling uit in functie van toekomstige behoeften. Worden mee opgenomen in de scope:
 • Impact op lekbeheer: Hoe bijdragen tot een duurzaam en proactief lekbeheer 
 • Impact op dienstverlening aan de klant: Hoe een optimale druk- en waterkwaliteit aan de kraan garanderen in de toekomst 

Uw masterplanning resulteert uiteindelijk in uw lange termijn investerings-, inspectie- en onderhoudsplan.
InfoAsset Planner van Innovyze
InfoAsset Planner is de aangewezen software ter ondersteuning van uw masterplanning in al haar deeldomeinen: uw kapitaal planning, uw prioritering, uw uiteindelijke planning van inspecties en vereiste werken op het terrein en uw algemeen beheer.

Dochterbedrijf Inneautech van HydroScan begeleidt u in het optimaal inzetten van de software.

Meer weten over de aangewezen software:

Innovyze InfoAsset Manager
Innovyze InfoAsset Planner

De 3 beheercycli voor uw drinkwaternetwerk


Referenties

Eerste industrieel gebruik van LeakRedux® lekdetectie:

Deel deze pagina

Bel of mail ons

Interesse? Hoe kunnen we u helpen?

Spreek ons aan over uw uitdaging betreffende water. Stel uw vraag.
In de meeste gevallen kunnen we na een quick scan uw preciese behoeften vaststellen en de voor u meest geschikte oplossing voorleggen.

Stuur een e-mail of bel +32 16 24 05 05.

hydroscan logo
Hydroscan HQ
Diestsesteenweg 104A
3010 Leuven
Belgium
tel +32 16 24 05 05
Hydroscan Gembloux
Rue Joseph Laubain 6
5030 Gembloux
Belgium
tel +32 81 72 85 20
Hydroscan Gent
Oktrooiplein 1
9000 Gent
Belgium
tel +32 475 86 08 40
Hydroscan Antwerpen/OPUS25
Sint-Pietersvliet
2000 Antwerpen
Belgium