Hydroscan Hemelwaterplan

20% van uw riolen hebben 80% impact

De krijtlijnen van onze aanpak:

 • Identificeren van die 20% van de ondergrondse waterinfrastructuur die bij faling 80% van de kosten veroorzaken
 • Toekomstgericht ‘gestuurd’ vanuit de beleidskeuzes van het hemelwaterplan
 • Uitbreidingsplan met gescheiden afvoer van afval- en hemelwater
 • Aangewezen bewakings- en inspectieprogramma
 • Kosten-efficiënt instandhouding- en onderhoudsprogramma
 • Proactief en preventief meerjarenplan
 • Synergetisch afgestemd met weginfrastructuurplan en andere actoren

Geïntegreerd rioolbeheer met HydroScan steunt op 3 pijlers:

 1. 20% van uw riolen hebben 80% impact
 2. Toekomstgericht afgestemd op klimaatimpact, het weginfrastructuurplan en de andere actoren
 3. “First things first” in een preventief meerjarenplan

Belangrijkste voordelen

Minder hinder, minder dubbel werk, toekomstgerichter, kost-efficiënter

 • Synergiën: minder hinder, geen dubbel werk, minder kosten
 • Toekomstgericht afgestemd op klimaatimpact (hemelwaterplan)
 • Tot 30+ % besparen op onderhoud van de rioolinfrastructuur door preventieve aanpak
 • Alle beheer in 1 digitaal platform (meer weten over het digitale platform)

Meer in detail

Slim rioolbeheer steunt op 3 pijlers

1. 20% van uw riolen hebben 80% impact

We starten met uw prioriteiten in kaart te brengen:

1. Strategische analyse
 • Bepalen van de ‘strategische’ riolen, die 20% riolen die bij faling de grootste impact veroorzaken.
 • Bepalen van de strategische riolen in nauwe samenwerking met uw lokale dienst en op basis van 3 criteria:
 • Financiële gevolgschade
 • Socio-economische kost (hinder)
 • Ecologische kost (watervervuiling)

2. Risicoanalyse
 • Risicoanalyse op 3 aspecten:
 • Structureel risico op instorting, breuk…
 • Hydraulisch risico op overstromingen
 • Ecologisch risico op watervervuiling

 • Gebruik maken van:
 • Gekende informatie van rioolinspecties, gekende zones van wateroverlast 
 • Theoretische modellen rond rioolveroudering 
 • Hydraulische modellering

3. Prioriteitsbepaling op basis van de analyses
rioolbeheer analyse
rioolbeheer
2. Toekomstgericht afgestemd op klimaatimpact, het weginfrastructuurplan en de andere actoren

Alle preventieve en remediërende aanbevelingen vanuit het hemelwaterplan en modelleringen over impact van de klimaatsverandering worden mee geïntegreerd in het meerjarenplan voor een slim rioolbeheer.

Ook alle andere uitbreidingsprojecten van het rioolstelsel worden mee opgenomen. 

Tenslotte zijn er synergetische afstemmingen met 
 • het weginfrastructuurplan
 • de bovengemeentelijke riool-en waterzuiveringsinfrastructuur (AQUAFIN)
 • de lokale rioolbeheerder

3. “First things first” in een preventief meerjarenplan

Uw budgetten zijn beperkt. Door de strategische prioriteiten eerst aan te pakken en door meer preventief te werken daalt op termijn de jaarlijkse onderhoudskost voor  het rioolbeheer van uw stad of gemeente. Die jaarlijkse besparing kan oplopen tot 30+%! 

Hoe gaan we te werk:
 • Na de analyses en de prioriteitenstelling bepalen we de aangewezen acties en maatregelen.

  Concreet:
 • Welke riolen zijn wanneer aan vernieuwing of herstel toe
 • Welke maatregelen bij rioolschade: plaatselijk herstel of vernieuwing, slibruimen, wortelfrezen…
 • Waar is vervanging of vernieuwing noodzakelijk
 • Waar is relining of kousrenovatie een aangewezen goedkoper alternatief 
 • Welke frequentie voor periodieke inspectie 
 • Welke frequentie voor periodiek onderhoud
 • Welk onderhoud is aangewezen

 • Vervolgens ramen we de kosten van alle acties en maatregelen
 • Afgestemd op de beschikbare budgetten begroten we het aangewezen preventief meerjarenplan: Uw masterplan voor een optimaal life cylce riool assetmanagement.
opsporen van lekken (sweeping)

Referenties

HydroScan referenties preventief en integraal rioolbeheer

gemeente Dendermonde
stad Gent
gemeente Knokke
gemeente Mol
stad Turnhout
gemeente Zingem

Gerelateerde diensten

HydroScan referenties preventief en integraal rioolbeheer

Deel deze pagina

Bel of mail ons

Interesse? Hoe kunnen we u helpen?

Spreek ons aan over uw uitdaging betreffende water. Stel uw vraag.
In de meeste gevallen kunnen we na een quick scan uw preciese behoeften vaststellen en de voor u meest geschikte oplossing voorleggen.

Stuur een e-mail of bel +32 16 24 05 05.

hydroscan logo
Hydroscan HQ
Diestsesteenweg 104A
3010 Leuven
Belgium
tel +32 16 24 05 05
Hydroscan Gembloux
Rue Joseph Laubain 6
5030 Gembloux
Belgium
tel +32 81 72 85 20
Hydroscan Gent
Oktrooiplein 1
9000 Gent
Belgium
tel +32 475 86 08 40
Hydroscan Antwerpen/OPUS25
Sint-Pietersvliet
2000 Antwerpen
Belgium