trias aquatica industrie

Onze geïntegreerde TRIAS AQUATICA-aanpak voor de industrie

Uw on-site waterbeheer, klaar voor morgen

Naar analogie met de Trias Energetica, de 3 basis principes van onze TRIAS AQUATICA:

 • 1. Beperking van het waterverbruik door technische waterbesparende oplossingen
 • 2. Maximaal inzetten van duurzame waterbronnen: gebruik van regenwater en hergebruik van afvalwater
 • 3. Proactief beheer van de waterinfrastructuur in overeenstemming met de milieuvoorschriften EN op de meest kostenefficiënte manier

Hydroscan doet wateraudits en water impact assessments, en ontwikkelt uw volledig on-site waterbeheer op een duurzame manier.

We kunnen u ook helpen uw operationeel asset management zeer kostenefficiënt te maken

Belangrijkste voordelen

De essentie: zowel een duurzamer als een meer kostenefficiënt on-site waterbeheer

 • Verantwoord inzetten van kostbaar drinkwater
 • Maximaal gebruik maken van gratis en duurzame waterbronnen
 • Afvoer van afvalwater en regenwater in overeenstemming met de lokale voorschriften
 • Aanvulling van natuurlijke waterbronnen zoals grondwater en oppervlaktewater
 • Ontwerpen van watersystemen die gemakkelijker te beheren en te onderhouden zijn
 • Pro-actief beheer van de ondergrondse infrastructuur door het identificeren van de strategische en kritieke assets
 • Inspectie van de fysieke conditie van ondergrondse riolen en structurele risico-analyses
 • Hydraulische modellering van on-site waterinstallaties en beoordelingen en beheer van overstromingsrisico’s

Meer in detail

Meer over onze holistische en geïntegreerde TRIAS AQUATICA visie

1. Beperking van het waterverbruik door technische waterbesparende oplossingen

Hydroscan volgt constant de nieuwste technische oplossingen op. We geven steeds het meest accurate advies naar het gewenste niveau van duurzaamheid.

Het inzetten van waterbesparende maatregelen maakt altijd deel uit van onze aanbevelingen:
 • Waterbesparende toiletten, douches en kranen
 • Waterbesparende uitrusting
 • Beperken van de lengtes van warmwaterleidingen
2. Maximaal gebruik maken van duurzame waterbronnen

De meest voorkomende technieken zijn het gebruik van regenwater en het hergebruik van afvalwater.

Onze visie:
 • Maximale beperking van gebruik van grondwater
 • Maximaal inzetten op hergebruik van regenwater door het optimaal ontwerp van duurzame drainagesystemen (SUDS) met volumes in balans tot het waterverbruik
 • Maximaal hergebruik van water binnen de site door het inzetten van de juiste waterbehandeling technologie ter plaatse
3. Optimaal ontwerp van de waterinfrastructuur

We richten ons op:
 • efficiënt gescheiden waterafvoer
 • maximale infiltratie van overtollig regenwater on-site
 • waterbeheer in overeenstemming met vergunningen en wetgeving
 • waterbeheer met een minimale impact op het omringende watersysteem in combinatie met het zoeken naar de meest kostenfficiënte oplossing
Bij het ontwerpen houden we altijd rekening met het toekomstige beheer en onderhoud van deze watersystemen.

Ons proactief assetbeheer bij bestaande infrastructuur is uniek: we identificeren de meest strategische assets en ontwikkelen een inspectie- en renovatieplan om deze assets in goede staat te houden.

Referenties

Enkele referenties van onze TRIAS AQUATICA aanpak bij on-site watermanagement in de industrie


Gerelateerde diensten

We kunnen u helpen met een geïntegreerde aanpak of met een zeer specifiek verzoek

Deel deze pagina

Bel of mail ons

Interesse? Hoe kunnen we u helpen?

Spreek ons aan over uw uitdaging betreffende water. Stel uw vraag.
In de meeste gevallen kunnen we na een quick scan uw preciese behoeften vaststellen en de voor u meest geschikte oplossing voorleggen.

Stuur een e-mail of bel +32 16 24 05 05.

hydroscan logo
Hydroscan HQ
Diestsesteenweg 104A
3010 Leuven
Belgium
tel +32 16 24 05 05
Hydroscan Gembloux
Rue Joseph Laubain 6
5030 Gembloux
Belgium
tel +32 81 72 85 20
Hydroscan Gent
Oktrooiplein 1
9000 Gent
Belgium
tel +32 475 86 08 40
Hydroscan Antwerpen/OPUS25
Sint-Pietersvliet
2000 Antwerpen
Belgium