Hydroscan duurzame voorziening drinkwater

HydroScan begeleidt u met haar expertise én haar softwareoplossingen

Continue watervoorziening betekent betrouwbaarheid én veerkracht van uw netwerk om de klanten ook in extreme situaties van drinkwater te voorzien. 

Het waterbeheersplan omvat drie strategische dimensies voor uw toekomstige watervoorziening: drukbeheer, ontwerpstrategie en waterkwaliteit.

Ontdek hier hoe HydroScan u begeleidt.

Meer weten over de aangewezen software:

De 4 stappen:
Monitoring strategie
Beheersplan water-voorraden
Drukmgt – Kwaliteit – Ontwerp
Bench-
marking & Evaluatie

Monitoring strategie

Continue watervoorziening van haar klanten is de essentie voor een waterbedrijf. De betrouwbaarheid en veerkracht van het netwerk om de klanten in normale situaties van water te voorzien … en belangrijker nog, ook in extreme situaties zoals brand, droogte ... is één van de grote uitdagingen. Een adequaat en performant waterbeheersplan dat extreme situaties anticipeert is een absolute must. Dat start met de gepaste monitoring strategie.
 
HydroScan kan u begeleiden bij het bepalen van uw aangewezen monitoring strategie. 
Wij bevelen hierbij de inzet van InfoWorks WS Pro van Innovyze aan. Met ons dochterbedrijf InneauTech als exclusieve verdeler voor Innovyze in de Benelux helpen we u bij alle vragen hierover.
De belangrijkste aspecten van uw monitoring strategie:
 • Realtime (meting of status) verzameling van data over variaties in beschikbare waterbronnen, watervoorraden, waterkwaliteit en de vraag naar water
 • Dataopslagstrategie en -advies
 • Kwaliteitscontrole op de gegevensverzameling voor waterstromen, waterpeilen en -drukken
 • Strategie voor gegevensuitwisseling incl. de ontwikkeling van APIs
 • Opzet van de meetcampagne, ondersteuning en kwaliteitscontrole

Beheersplan drinkwatervoorraden

Het waterbeheersplan omvat drie strategische dimensies voor uw toekomstige watervoorziening: drukbeheer, design strategie en waterkwaliteit. 

Met hydraulische modellering definiëren we impacten en omstandigheden van alle mogelijke toekomstscenario’s, zowel voor gemiddelde evoluties van de vraag als bij extreme situaties. 
 
Onze hydraulische modellering zorgt voor optimalisatie van uw drukmanagement: optimalisering van de drukverminderingskleppen, van waterslag en van pompgebruik. 

Worden onder meer opgenomen: 
 • Bronbeheer: evaluatie van variaties in bronvoorraad en vraag
 • (Realtime) voorspelling van het consumptiepatroon, o.a. op basis van de weersverwachting 
 • Optimaal gebruik van opslag en pompen en interacties tussen opslagplaatsen, inclusief de capaciteit van het aansluitnet
 • Analyse van pompstoringen
 • Impact van drukmanagement op het lekbeheer

Drukmanagement – Kwaliteit – Ontwerp

Strategie drukmanagement
Dimensies:
 • Hydraulische modellering (InfoWorks Pro) voor drukmanagement en optimalisatie, inclusief modelopstelling, vraagstatistieken en randvoorwaarden
 • Kalibratie van hydraulische modellen op basis van (druk)meetcampagnes
 • Optimalisatie van drukreduceerventielen
 • Waterslag modellering
 • Impact van strategie voor drukmanagement op het proactief lekbeheer 
Ontwerpstrategie
We werken een ontwerpstrategie uit voor de vernieuwing en uitbouw van nieuwe distributieleidingen op basis van hydraulische modellering.

Met de ontwerpstrategie bepalen we:
 • De optimale druk in het systeem om:
  • de klantentevredenheid te maximaliseren
  • de investeringen te minimaliseren
  • het energieverbruik te minimaliseren 
  • het lekbeheer zo weinig mogelijk te belasten 
 • De strategie waterkwaliteit met:
  • Handhaving van een minimale watersnelheid in het netwerk
  • Minimalisatie van de ladingsverliezen in het systeem, onder meer belangrijk om een minimale waterkracht bij brandkranen te garanderen. 
  • Bepaling van de totale verblijftijden in het systeem
  • Bepaling van spoelschema's
 • De prioriteiten in het asset management en het asset data management

Bij de ontwikkeling van de ontwerpstrategie komen onder meer aan bod:
 • Hydraulische modellering voor het ontwerpen van netwerken en het uitvoeren van scenario's, netwerkoptimalisaties en knelpuntdetectie 
 • Hydrantcapaciteitscontroles en -optimalisaties (met behulp van hydraulische modellering 
 • Virtuele verbindingsanalyse om de impact van het afsluiten van specifieke leidingen te evalueren
 • Impact op lekbeheer
 • Impact op het asset management en het asset data management
Software InfoWorks WS Pro van Innovyze
De software InfoWorks WS Pro voorziet u van de nodige inzichten en helpt u optimaal bij de ontwerpstrategie. 

Dochterbedrijf Inneautech van HydroScan begeleidt u in het optimaal inzetten van de software.

Bij het vastleggen van uw prioriteiten in het asset management zijn InfoAsset Manager en InfoAsset Planner de aangewezen software ondersteuning.
Strategie waterkwaliteit
Deelaspecten:
 • Materiaalselectie en de invloed daarvan op de waterkwaliteit
 • Statistische verwerking van waterkwaliteitsmetingen in correlatie met informatie over de asset infrastructuur
 • Hydraulische modellering voor aspecten van waterkwaliteit zoals verblijftijden
 • Spoelplannen, inclusief modellering 
 • Crisis management, onder meer ondersteund door modellen (InfoWorks WS Pro) 

Benchmarking & Evaluatie

Een evaluatie van de servicelevels voor waterkwantiteit en waterkwaliteit leidt tot permanente bijsturing en verdere optimalisatie. Dat maakt ‘de cirkel rond’ naar:
 • Aanpassing van de monitoring strategie
 • Update van het beheerplan watervoorraden
In ruimere context: Interactie met cyclus netwerk asset management
De strategie drukmanagement, waterkwaliteit en de ontwerpstrategie hebben hun impact op en interacties met het asset management plan. We brengen de servicelevels mee in rekening bij het asset management. Dit voor een optimale balans tussen investering en klantentevredenheid.

In ruimere context: Interactie met beheercyclus proactief lekbeheer
De strategie drukmanagement heeft zijn impact op en interacties met het lekbeheer. Een integrale aanpak van drukmanagement en lekbeheer levert een optimaal klantcomfort met een minimaal lekverlies.

Meer weten over de aangewezen software:

Innovyze Info360
Innovyze InfoWorks WS Pro

De 3 beheercycli voor uw drinkwaternetwerk


Referenties

Eerste industrieel gebruik van LeakRedux® lekdetectie:

Deel deze pagina

Bel of mail ons

Interesse? Hoe kunnen we u helpen?

Spreek ons aan over uw uitdaging betreffende water. Stel uw vraag.
In de meeste gevallen kunnen we na een quick scan uw preciese behoeften vaststellen en de voor u meest geschikte oplossing voorleggen.

Stuur een e-mail of bel +32 16 24 05 05.

hydroscan logo
Hydroscan HQ
Diestsesteenweg 104A
3010 Leuven
Belgium
tel +32 16 24 05 05
Hydroscan Gembloux
Rue Joseph Laubain 6
5030 Gembloux
Belgium
tel +32 81 72 85 20
Hydroscan Gent
Oktrooiplein 1
9000 Gent
Belgium
tel +32 475 86 08 40
Hydroscan Antwerpen/OPUS25
Sint-Pietersvliet
2000 Antwerpen
Belgium