Hydroscan Hemelwaterplan

Focus op concrete oplossingen en remediërende maatregelen

De krijtlijnen van onze aanpak:

 • Overstromingsgevoelige gebieden in kaart volgens klimaatscenario’s
 • Bufferstrategie met inzet van bronmaatregelen, klimaatadaptief ontwerp van openbare ruimten, collectieve buffer- en infiltratievoorzieningen
 • Oplossingsscenario’s en remediërende maatregelen voor knelpunten bij hevige regenval
 • Kostenramingen en inschattingen van vermeden schades
 • Onderhoud & investeringsprogramma

HydroScan hemelwaterplan in 4 stappen:

 1. Inventarisatie van bestaande informatie
 2. Beleidsmatig basisplan: Duurzame visie rond regenwaterbeheer
 3. Detailplannen: Hydraulische risico- & impactanalyse van hevige regenval
 4. Vertaalslag naar praktische oplossingen

Wat bij langdurige droogte?

Belangrijkste voordelen

Hemelwaterplan met concrete toepassingen: oplossingen en remediërende maatregelen

 • Proactieve en preventieve beleidskeuzes met gefundeerde onderbouwing collectieve buffering, aanleg van waterdoorlatende verharding ...
 • Bepalen van investeringsprioriteiten op basis van kosten-baten afwegingen
 • Minder water- en droogteschades in uw stad of gemeente
 • Alle beheer in 1 digitaal platform (meer weten over het digitale platform)

Meer in detail

Duurzaam hemelwaterplan in 4 stappen:

1. Inventarisatie van bestaande informatie

 • Samenbrengen van bestaande gegevens: riooldatabanken, ruimtelijke uitvoeringsplannen, overstromingskaarten en GIS-data
 • Inventariseren en evalueren van de effecten van geplande stedenbouwkundige plannen op waterbeheer
 • Consulteren van stedelijke of gemeentelijke diensten rond water
 • Identifiëren/oplijsten van bestaande knelpunten
overstromingskaart
waterdoorlatende verharding
2. Beleidsmatig plan:
Duurzame visie rond regenwaterbeheer

 • Bepalen/verduidelijken/uitwerken van een duurzame, klimaatadaptieve visie en beleidskeuzes Onder meer betreffende collectieve buffering, aanleg van waterdoorlatende verharding, ‘vergrachting’ van openbaar domein …
 • Gebiedsdekkend afwateringsplan
 • Creëren van intern en extern draagvlak voor het geformuleerde beleidsplan
3. Hydraulische risico- & impactanalyse van hevige regenval

 • Geografisch analyseren en definiëren van hydrologische deelstroomgebieden
 • Vastleggen van geschikte zones voor bijkomende buffering en infiltratie
 • Vastleggen van prioritaire deelgebieden
 • Evalueren van mogelijke bronmaatregelen
 • Hydraulisch modelleren per deelzone (1D - 2D)
 • Doorrekenen van het model voor verschillende (klimaat)scenario’s
 • Risico-analyses voeren
 • Kostenramingen van voorgestelde maatregelen opstellen
 • Inschatten van vermeden schade en kosten
 • Prioriteiten van de verschillende maatregelen op basis van kosten-baten afwegingen
buffering water
individuele beschermingsmaatregelen
4. Vertaalslag naar praktische oplossingen

 • Optimaliseren van bronmaatregelen
 • Uitwerken van een sturende strategie voor infiltratie/buffering/afvoer per deelzone
 • Bepalen van buffervolumes en infiltratievoorzieningen
 • Bepalen van individuele beschermingsmaatregelen
 • Actieplan integreren in het aangeboden digitaal platform voor continue opvolging en verbetering
 • Onderhoudsvriendelijk ontwerp

Risico- & impactanalyses van droogte

Ten gevolge van klimaatverandering worden steden en gemeenten meer geconfronteerd met extreme regenval en tegelijk met langere periodes van droogte. HydroScan voert ook risico- & impactanalyses van droogte op gemeentelijk vlak. Ook hier gaan we een stap verder en bevelen we preventieve maatregelen aan om schade te voorkomen.

Referenties

HydroScan referenties hemelwaterplan

gemeente Beersel
gemeente Bekkevoort
gemeente Bertem
gemeente Boortmeerbeek
gemeente Buggenhout
Farys
Fluvius
gemeente Galmaarden
stad Gent
gemeente Gooik
gemeente Linter
gemeente Melle
gemeente Pepingen
gemeente Sint-Pieters-Leeuw
stad Tienen
gemeente Voeren
gemeente Zingem

Gerelateerde diensten

Wij helpen u met een geïntegreerde aanpak of met een zeer specifieke vraag

Deel deze pagina

Bel of mail ons

Interesse? Hoe kunnen we u helpen?

Spreek ons aan over uw uitdaging betreffende water. Stel uw vraag.
In de meeste gevallen kunnen we na een quick scan uw preciese behoeften vaststellen en de voor u meest geschikte oplossing voorleggen.

Stuur een e-mail of bel +32 16 24 05 05.

hydroscan logo
Hydroscan HQ
Diestsesteenweg 104A
3010 Leuven
Belgium
tel +32 16 24 05 05
Hydroscan Gembloux
Rue Joseph Laubain 6
5030 Gembloux
Belgium
tel +32 81 72 85 20
Hydroscan Gent
Oktrooiplein 1
9000 Gent
Belgium
tel +32 475 86 08 40
Hydroscan Antwerpen/OPUS25
Sint-Pietersvliet
2000 Antwerpen
Belgium