trias aquatica residential

Onze geïntegreerde TRIAS AQUATICA-aanpak voor bouw en residentiële omgeving

Wij ontwerpen uw toekomstgericht on-site watermanagement. Klaar voor morgen!

Naar analogie met de Trias Energetica, de 3 basis principes van onze TRIAS AQUATICA:

 • 1. Beperking van het waterverbruik door het gebruik van technische waterbesparende oplossingen
 • 2. Maximaal inzetten van duurzame waterbronnen: gebruik van regenwater en hergebruik van afvalwater
 • 3. Duurzaam ontwerp van het watersysteem in harmonie met de omgeving: overstromingsbestendig bouwen, optimaal ontwerpen van duurzame drainagesystemen (SUDS), voorkomen van negatieve impacten van lozingen (kwalitatief en kwantitatief)

Hydroscan doet wateraudits en water impact assessments, en ontwikkelt uw volledig on-site waterbeheer op een duurzame manier.

We kunnen u ook helpen om uw operationeel asset management zeer kostenefficiënt te maken.

Belangrijkste voordelen

De essentie: zowel een duurzamer als een meer kostenefficiënt on-site waterbeheer

 • Verantwoord gebruik van onze kostbaar drinkwater
 • Maximaal gebruik van gratis en duurzame waterbronnen
 • Gescheiden lozing van afvalwater en regenwater. Dit draagt bij tot een meer kostenefficiënte waterbehandeling
 • Overstromingsbestendige gebouwen in harmonie met de omgeving
 • Beperken en vermijden van overstromingsrisico's door zware regenval
 • Aanvulling van natuurlijke waterbronnen zoals grondwater en oppervlaktewater
 • Het integreren van watersystemen in het landschapsontwerp
 • Ontwerpen van watersystemen die gemakkelijker te beheren en te onderhouden zijn

Meer in detail

Meer over onze holistische en geïntegreerde TRIAS AQUATICA visie

1. Beperking van het waterverbruik door technische waterbesparende oplossingen

Hydroscan houdt constant de vinger aan de pols over de nieuwste technische oplossingen. We geven steeds het meest accurate advies naar het gewenste niveau van duurzaamheid.

Het inzetten van waterbesparende maatregelen maakt systematisch deel uit van onze aanbevelingen:
 • Waterbesparende toiletten
 • Waterbesparende douches en kranen
 • Waterbesparende uitrustingen
 • Beperken van de lengte van warmwaterleidingen
Wanneer hoge duurzaamheid de hoogste prioriteit heeft, bevelen we nog een aantal aanvullende innovatieve technieken aan.
Hydroscan water IQ box

De meest voorkomende technieken zijn het gebruik van regenwater en het hergebruik van afvalwater

2. Maximaal gebruik maken van duurzame waterbronnen

De meest voorkomende technieken zijn het gebruik van regenwater en het hergebruik van afvalwater.

Onze visie:
 • Maximale beperking van gebruik van grondwater
 • Maximaal inzetten op hergebruik van regenwater door het optimaal ontwerp van duurzame drainagesystemen (SUDS) met volumes in balans tot het waterverbruik
 • Maximaal hergebruik van water binnen de site door het inzetten van de juiste technologie waterbehandeling ter plaatse
 • Voor grotere sites: smart systemen met intelligente afstemming van onderling verbonden waterreservoirs
3. Duurzaam ontwerp van het watersysteem

We leggen de focus op on-site watermanagement volledige harmonie met het natuurlijke  watersysteem ter plaatse:
 • Ontwerp van overstromingsbestendige gebouwen (nieuwbouw en bestaande gebouwen)
 • Afzonderlijke afvoer van water van verschillende kwaliteit (regenwater, huishoudelijk afvalwater, industrieel afvalwater…)
 • Lokale behandeling van afvalwater voor hergebruik of veilige lozing in de natuurlijke omgeving. Dit lokaal of collectief, afhankelijk van de meest kostenefficiënte oplossing
 • Maximaal inzetten van waterdoorlatende oppervlakken
 • Maximaal inzetten op infiltratie en aanvulling van grondwaterreserves
 • Beperking van de hydraulische impact op de omgeving van het intensief inzetten van duurzame drainagesystemen (SUDS) bij overstromingsrisicobeheer

  Hydroscan voorziet de geschikte duurzame drainagesystemen (SUDS) geïntegreerd in uw ruimtelijke ontwerp en afgestemd op uw specifieke behoeften.
Hydroscan zorgt voor het ontwerpen, modelleren en dimensioneren van uw on-site waternetwerken en duurzame drainagesystemen (SUDS).
geavanceerde waterbuffersystemen

Voorbeelden van geavanceerde waterbuffersystemen naadloos geïntegreerd in de ruimtelijk ordening


Referenties

Enkele referenties van onze TRIAS AQUATICA-aanpak bij on-site watermanagement in de bouw en in residentiële omgeving


Gerelateerde diensten

We kunnen u helpen met een geïntegreerde aanpak of met een zeer specifiek verzoek

Deel deze pagina

Bel of mail ons

Interesse? Hoe kunnen we u helpen?

Spreek ons aan over uw uitdaging betreffende water. Stel uw vraag.
In de meeste gevallen kunnen we na een quick scan uw preciese behoeften vaststellen en de voor u meest geschikte oplossing voorleggen.

Stuur een e-mail of bel +32 16 24 05 05.

hydroscan logo
Hydroscan HQ
Diestsesteenweg 104A
3010 Leuven
Belgium
tel +32 16 24 05 05
Hydroscan Gembloux
Rue Joseph Laubain 6
5030 Gembloux
Belgium
tel +32 81 72 85 20
Hydroscan Gent
Oktrooiplein 1
9000 Gent
Belgium
tel +32 475 86 08 40
Hydroscan Antwerpen/OPUS25
Sint-Pietersvliet
2000 Antwerpen
Belgium