HydroScan 3-sporenaanpak

Geïntegreerde aanpak voor maximale synergieën

Herkenbaar? Eerst wordt een straat vernieuwd en 6 maanden later wordt ze opgebroken voor rioleringswerken of andere nutsvoorzieningen. 

Herkenbaar? Hoe de investering van een hemelwaterplan rentabiliseren? Hoe komen tot een praktisch en uitvoerbaar plan met remediërende maatregelen? 

Met onze aanpak:
 • Investeert u uw beschikbaar budget in de juiste prioriteiten
 • Maximaliseert u de mogelijke synergieën met alle betrokken actoren
Hydroscan Hemelwaterplan

Duurzaam hemelwaterplan

Hydraulische risico- & impactanalyse als basis voor duurzame plaatselijke afwatering

HydroScan aanpak
 • Overstromingsgevoelige gebieden in kaart volgens klimaatscenario’s
 • Bufferstrategie met inzet van bronmaatregelen, klimaatadaptief ontwerp van openbare ruimten, collectieve buffer- en infiltratievoorzieningen
 • Oplossingsscenario’s en remediërende maatregelen voor knelpunten bij hevige regenval
 • Kostenramingen en inschattingen van vermeden schades
 • Onderhoud & investeringsprogramma
Uw voordelen
 • Proactieve en preventieve beleidskeuzes met gefundeerde onderbouwing: collectieve buffering, aanleg van waterdoorlatende verharding …
 • Bepalen van investeringsprioriteiten op basis van kosten-baten afwegingen
 • Minder water- en droogteschades in uw stad of gemeente
 • Alle beheer in 1 digitaal platform

Slim
rioolbeheer

Preventief is de meest kost-efficiënte aanpak
Tot 30% besparing

HydroScan aanpak
 • Identificeren van die 20% van de ondergrondse waterinfrastructuur die bij faling 80% van de kosten veroorzaken
 • Toekomstgericht ‘gestuurd’ vanuit de beleidskeuzes van het hemelwaterplan
 • Uitbreidingsplan met gescheiden afvoer van afval- en hemelwater
 • Aangewezen bewakings- en inspectieprogramma
 • Kosten-efficiënt instandhouding- en onderhoudsprogramma
 • Proactief en preventief meerjarenplan
 • Synergetisch afgestemd met weginfrastructuurplan en andere actoren
Uw voordelen
 • Synergieën: minder hinder, geen dubbel werk, minder kosten
 • Toekomstgericht afgestemd op klimaatimpact (hemelwaterplan)
 • Tot 30+% besparen op onderhoud van de rioolinfrastructuur door preventieve aanpak
 • Alle beheer in 1 digitaal platform

Hydroscan wegbeheer

Preventief
wegbeheer

Minder onderhoudskosten
Minder hinder voor de bewoners

ARCH & TECO aanpak
(ARCH & TECO is een samenwerkende partner van HydroScan)
 • Inventarisering van de staat van de weginfrastructuur door visuele inspectie
 • Proactief en preventief meerjarenplan op basis van verouderingssimulatie
 • Kosten-efficiënt instandhouding- en onderhoudsprogramma
 • Toekomstgericht afgestemd op de beleidskeuzes van het hemelwaterplan
 • Synergetisch afgestemd met rioolbeheer en andere actoren
Uw voordelen
 • Besparing op onderhoud door preventieve aanpak
 • Synergieën: minder hinder, geen dubbel werk, minder kosten
 • Tot 30% minder hinder voor uw bewoners
 • Alle beheer in 1 digitaal platform


Referenties

Enkele van onze tevreden klanten in afwatering en rioolbeheer


Gerelateerde diensten

Wij helpen u met een geïntegreerde aanpak of met een zeer specifieke vraag

Deel deze pagina

Bel of mail ons

Interesse? Hoe kunnen we u helpen?

Spreek ons aan over uw uitdaging betreffende water. Stel uw vraag.
In de meeste gevallen kunnen we na een quick scan uw preciese behoeften vaststellen en de voor u meest geschikte oplossing voorleggen.

Stuur een e-mail of bel +32 16 24 05 05.

hydroscan logo
Hydroscan HQ
Diestsesteenweg 104A
3010 Leuven
Belgium
tel +32 16 24 05 05
Hydroscan Gembloux
Rue Joseph Laubain 6
5030 Gembloux
Belgium
tel +32 81 72 85 20
Hydroscan Gent
Oktrooiplein 1
9000 Gent
Belgium
tel +32 475 86 08 40
Hydroscan Antwerpen/OPUS25
Sint-Pietersvliet
2000 Antwerpen
Belgium