HydroScan 3-sporenaanpak

Geïntegreerde aanpak voor maximale synergieën

Herkenbaar? Eerst wordt eenstraat vernieuwd en 6 maanden later wordt ze opgebroken voorrioleringswerken of andere nutsvoorzieningen. 

Herkenbaar? Hoe de investering van eenhemelwaterplan rentabiliseren? Hoe komen tot een praktisch en uitvoerbaar plan met remediërende maatregelen? 

Met onze aanpak:
 • Investeert u uw beschikbaar budget in de juiste prioriteiten
 • Maximaliseert u de mogelijke synergieën met alle betrokken actoren
Hydroscan Hemelwaterplan

Duurzaam hemelwaterplan

Hydraulische risico- & impactanalyse als basis voor duurzame plaatselijke afwatering

HydroScan aanpak
 • Overstromingsgevoelige gebieden in kaart volgens klimaatscenario’s
 • Bufferstrategie met inzet van bronmaatregelen, klimaatadaptief ontwerp van openbare ruimten, collectieve buffer- en infiltratievoorzieningen
 • Oplossingsscenario’s en remediërende maatregelen voor knelpunten bij hevige regenval
 • Kostenramingen en inschattingen van vermeden schades
 • Onderhoud & investeringsprogramma
Uw voordelen
 • Proactieve en preventieve beleidskeuzes met gefundeerde onderbouwing: collectieve buffering, aanleg van waterdoorlatende verharding …
 • Bepalen van investeringsprioriteiten op basis van kosten-baten afwegingen
 • Minder water- en droogteschades in uw stad of gemeente
 • Alle beheer in 1 digitaal platform

Slim
rioolbeheer

Preventief is de meest kost-efficiënte aanpak
Tot 30% besparing

HydroScan aanpak
 • Identificeren van die 20% van de ondergrondse waterinfrastructuur die bij faling 80% van de kosten veroorzaken
 • Toekomstgericht ‘gestuurd’ vanuit de beleidskeuzes van het hemelwaterplan
 • Uitbreidingsplan met gescheiden afvoer van afval- en hemelwater
 • Aangewezen bewakings- en inspectieprogramma
 • Kosten-efficiënt instandhouding- en onderhoudsprogramma
 • Proactief en preventief meerjarenplan
 • Synergetisch afgestemd met weginfrastructuurplan en andere actoren
Uw voordelen
 • Synergieën: minder hinder, geen dubbel werk, minder kosten
 • Toekomstgericht afgestemd op klimaatimpact (hemelwaterplan)
 • Tot 30+% besparen op onderhoud van de rioolinfrastructuur door preventieve aanpak
 • Alle beheer in 1 digitaal platform

Hydroscan wegbeheer

Preventief
wegbeheer

Minder onderhoudskosten
Minder hinder voor de bewoners

ARCH & TECO aanpak
(ARCH & TECO is een samenwerkende partner van HydroScan)
 • Inventarisering van de staat van de weginfrastructuur door visuele inspectie
 • Proactief en preventief meerjarenplan op basis van verouderingssimulatie
 • Kosten-efficiënt instandhouding- en onderhoudsprogramma
 • Toekomstgericht afgestemd op de beleidskeuzes van het hemelwaterplan
 • Synergetisch afgestemd met rioolbeheer en andere actoren
Uw voordelen
 • Besparing op onderhoud door preventieve aanpak
 • Synergieën: minder hinder, geen dubbel werk, minder kosten
 • Tot 30% minder hinder voor uw bewoners
 • Alle beheer in 1 digitaal platform


Referenties

Enkele van onze tevreden klanten in afwatering en rioolbeheer


Gerelateerde diensten

Wij helpen u met een geïntegreerde aanpak of met een zeer specifieke vraag

Deel deze pagina

Bel of mail ons

Interesse? Hoe kunnen we u helpen?

Spreek ons aan over uw uitdaging betreffende water. Stel uw vraag.
In de meeste gevallen kunnen we na een quick scan uw preciese behoeften vaststellen en de voor u meest geschikte oplossing voorleggen.

Stuur een e-mail of bel +32 16 24 05 05.

Geen interesse om op dit moment contact met ons op te nemen?

Bent u geïnteresseerd om onze nieuwsbrief 4 keer per jaar te ontvangen?

Uw gegevens worden niet bekendgemaakt aan derden en u kunt zich op elk gewenst moment afmelden.
hydroscan logo
Hydroscan HQ
Diestsesteenweg 104A
3010 Leuven
Belgium
tel +32 16 24 05 05
Hydroscan Gembloux
Rue Jean Sonet 23
5032 Gembloux
Belgium
tel +32 81 72 85 20
Follow us on: