19 october 2022

Gouverneur Vlaams-Brabant Jan Spooren, gedeputeerden Nevens en Dehaene, en schepen Vansina maken kennis met Flood4Cast


Het Leuvense bedrijf HydroScan ontwikkelde, mede met steun van de provincie Vlaams-Brabant, software dat overstromingen kan voorspellen. Met Flood4Cast is het mogelijk om tot drie uur op voorhand tot op wijk- en zelfs straatniveau te weten waar een wolkbreuk zal toeslaan.

Gouverneur Vlaams-Brabant Jan Spooren, gedeputeerden Nevens en Dehaene, en schepen Vansina (Stad Leuven) maken kennis met Flood4Cast overstromingsvoorspeller

​Overstromingsvoorspeller gaat verder dan buienradar

Het Leuvense bedrijf HydroScan ontwikkelde, mede met steun van de provincie Vlaams-Brabant, software dat overstromingen kan voorspellen. Met Flood4Cast is het mogelijk om tot drie uur op voorhand tot op wijk- en zelfs straatniveau te weten waar een wolkbreuk zal toeslaan. Flood4Cast biedt de provincie Vlaams-Brabant, en andere overheden, mogelijkheden om aan operationeel waterbeheer te doen in het kader van noodplanning of in de bredere context van een klimaatbeleid.

Gouverneur Vlaam-Brabant Flood4Cast  | HydroScan

“Buienradars voorspellen misschien wel hoeveel neerslag er zal vallen, maar niet of en waar er wateroverlast zal zijn”, zegt Patrick Swartenbroekx, CEO van HydroScan. “Daarvoor heb je meer informatie nodig. Wij baseren onze voorspellingen op de real-time gegevens van de neerslagradars van de Vlaamse Milieumaatschappij. Die gegevens koppelen we aan overstromingskaarten van Vlaanderen, die rekening houden met onder meer het landgebruik, de terreinhelling en de rioolstelsels.”

Uitdagingen aanpakken met slimme technologie

De overstromingsvoorspeller Flood4Cast van het Leuvense Hydroscan kon rekenen op een provinciale subsidie van 127.992 euro in het kader van de Slimme Regioprojecten.

“We maken van onze provincie een slimme regio. We moeten ons klaarstomen om nieuwe uitdagingen het hoofd te bieden met onder meer inzet van slimme technologie. Zo’n projecten werken aan oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen op vlak van mobiliteit, economie, duurzaam waterbeheer, energie, toerisme, recreatie en bestuur. Ze maken onze provincie leefbaarder voor de inwoners”, zegt Tom Dehaene, gedeputeerde voor Slimme Regio.

Duurzaam en klimaatadaptief waterbeheer in Vlaams-Brabant

De klimaatveranderingen zorgen voor extreme weersomstandigheden. Droogte en wateroverlast komen vaker voor. ​

“De overstromingsvoorspeller is dan ook een zeer handig hulpmiddel voor ons, die we kunnen inzetten voor ons duurzaam en klimaatadaptief waterbeheer. De overstromingsvoorspeller kan de lokale besturen ondersteunen bij het nemen van eventuele maatregelen. Het aanpakken van zowel de droogte als de wateroverlast en de ondersteuning hierbij voor de lokale besturen staan hoog op de agenda”, zegt gouverneur Jan Spooren.

De provincie Vlaams-Brabant neemt met haar integraal waterbeleid maatregelen om overstromingen zo veel mogelijk te voorkomen of te temperen. Zo kunnen gecontroleerde overstromingsgebieden ervoor zorgen dat overlast in andere gebieden voorkomen wordt. Daarnaast geeft de provincie zo veel mogelijk ruimte aan water zodat het natuurlijk in de bodem kan infiltreren en vertraagd afgevoerd wordt. De provincie moedigt Vlaams-Brabanders ook aan om hun woning of gebouw in risicozones te beschermen tegen schade door overstromingen.

"Zo'n overstromingsvoorspeller is dan een handig instrument", zegt Bart Nevens, gedeputeerde voor waterlopen. "Hij zorgt ervoor dat we paraat kunnen staan bij overstromingen."

Leuven en St.-Genesius-Rode gaan nog stap verder

Het Slimme Regioproject ging in Leuven en Sint-Genesius-Rode nog een stap verder. ​
​​
​Flood4Cast koppelt er alle beschikbare gegevens aan real-time informatie van meetpunten en sensoren in alle waterlopen van het Dijlebekken en de Molenbeek. Dat helpt de voorspellingen nog te verbeteren. De beide gemeenten krijgen alarmmeldingen als er wateroverlast dreigt.

Lokale besturen, burgers en interventiediensten kunnen dan gepaste maatregelen nemen zodat schade kan ingeperkt worden. Mogelijke maatregelen zijn pompen in werking zetten, zandzakjes laten aanrukken, straten afsluiten, parkeergarages ontruimen, wachtbekkens ledigen en burgers informeren.
​​
​In de andere gemeenten van Vlaams-Brabant levert Flood4Cast binnen het Slimme Regioproject informatie over real-time overstromingsrisico op wijkniveau, dus nog niet tot op straatniveau.

Het Slimme Regioproject draait om de ontwikkeling van de software. Leuven/Sint-Genesius-Rode en de provincie zijn binnen die ontwikkeling “test-cases”. ​
​Het project loopt tot 28 februari 2023.
​Daarna kunnen geïnteresseerde lokale besturen de software aankopen.

Origineel artikel De Standaard

 


Bel of mail ons

Interesse? Hoe kunnen we u helpen?

Spreek ons aan over uw uitdaging betreffende water. Stel uw vraag.
In de meeste gevallen kunnen we na een quick scan uw preciese behoeften vaststellen en de voor u meest geschikte oplossing voorleggen.

Stuur een e-mail of bel +32 16 24 05 05.

hydroscan logo
Hydroscan HQ
Diestsesteenweg 104A
3010 Leuven
Belgium
tel +32 16 24 05 05
Hydroscan Gembloux
Rue Joseph Laubain 6
5030 Gembloux
Belgium
tel +32 81 72 85 20
Hydroscan Gent
Oktrooiplein 1
9000 Gent
Belgium
tel +32 475 86 08 40
Hydroscan Antwerpen/OPUS25
Sint-Pietersvliet
2000 Antwerpen
Belgium