9 september 2020

Hydroware (HydroScan & delaware) en De Watergroep slaan de handen in elkaar


Na Pidpa, AGSO Knokke-Heist en IWVA kiest nu ook De Watergroep voor onze lekdetectiesoftware LeakRedux® binnen een uniek geïntegreerd Belgisch ‘Hydroware concept’.

Hydroware (HydroScan & delaware) en De Watergroep slaan de handen in elkaar om waterlekken sneller, efficiënter en preciezer op te sporen

LeakRedux®

Na Pidpa, AGSO Knokke-Heist en IWVA kiest nu ook De Watergroep voor onze lekdetectiesoftware LeakRedux® binnen een uniek geïntegreerd Belgisch ‘Hydroware concept’.

Ons consortium Hydroware (HydroScan en delaware) biedt een integrale oplossing met een lekdetectie-platform en een samenwerkingstraject.

  • Het lekdetectie-platform bestaat uit drie gebruiksvriendelijke componenten namelijk een GIS viewer, Prioscan en LeakRedux® en is makkelijk te integreren in het applicatielandschap.
  • Het samenwerkingstraject zorgt voor begeleiding en kennisoverdracht.
HydroScan

Het is de complementariteit van beide bedrijven, delaware en Hydroscan in een nieuwe entititeit die gemaakt heeft dat De Watergroep voor Hydroware gekozen heeft: een unieke combinatie van systeemintegratie met Belgische water know-how in lekdetectie, modellering, waterleveringszekerheid, integratie van digitale watermeters en preventief asset management.

Tegen eind 2025 wil De Watergroep tot de wereldtop behoren qua lekvrije leidingen. De doelstelling is om de lekverliesindex tegen 2025 terug te brengen tot minder dan 0,5.

Uitgebreid bericht

Niet elke druppel geproduceerd drinkwater stroomt uiteindelijk uit een kraan. Lekkende leidingen en breuken zorgen onderweg voor heel wat verlies. Water is nochtans een schaars en kostbaar goed waarmee we zorgzaam moeten omspringen. Daarom startte De Watergroep in 2019 een ambitieus programma om de zogenaamde ‘lekverliesindex’ drastisch terug te brengen. Tegen eind 2025 wil De Watergroep - en bij uitbreiding heel Vlaanderen - tot de wereldtop behoren qua lekvrije leidingen. Een belangrijk onderdeel binnen die ambitie is waterlekken sneller opsporen en proactief aanpakken, onder meer door lekdetectiesoftware in te zetten. De komende jaren speelt de samenwerking tussen De Watergroep en het Belgische Hydroware daarin een cruciale rol.

De Watergroep doet een beroep op de expertise van Hydroware om een totaaloplossing in de strijd tegen lekverlies te gooien. Er wordt daarbij gebruik gemaakt van slimme lekdetectiesoftware. Het principe is eenvoudig: er worden continue vergelijkingen gemaakt tussen het real-time waterverbruik en het ‘normale’ waterverbruik dat voorspeld wordt door slimme algoritmen. Bij afwijkingen worden alarmen gegenereerd. Deze nieuwe modelleringstechnieken laten toe meer en preciezer lekken te detecteren, zowel sluipende als nieuwe lekken sneller te ontdekken én het lekvolume te kwantificeren. Op die manier heeft De Watergroep de nodige informatie voorhanden om de juiste prioriteiten te stellen bij het opsporen en herstellen van lekken.

De samenwerking begint in 100 registreerzones, afgebakende gebieden in het leidingnet waarbij de ingaande waterstroom gemeten wordt. Daarna wordt de aanpak geleidelijk uitgerold binnen het hele werkingsgebied van De Watergroep, dat ruim 400 registreerzones beslaat.

De uiteindelijke doelstelling van De Watergroep is om de lekverliesindex tegen 2025 terug te brengen tot minder dan 0,5. Het drinkwaterbedrijf werkte daarom een uitgebreid actieplan uit dat op verschillende sporen werkt. Eén van die sporen is meer inzicht in lekverliezen krijgen, een onontbeerlijke voorwaarde om data- en kennisgedreven waterlekken te kunnen identificeren en prioriteren. De start van de samenwerking met Hydroware versterkt de vele andere inspanningen die De Watergroep uitrolt rond snellere hersteltijden, beter drukbeheer en een aangepast vervangingsbeleid van het leidingnetwerk.

“Een klimaatrobuuste watervoorziening, daar gaan we voor”, zegt Hans Goossens, directeur-generaal van De Watergroep. “En dat betekent dat we waterlekken resoluut moeten aanpakken. De huidige lekverliesindex is (te) hoog om verschillende redenen. De toestand van het leidingnet speelt een rol maar ook de vele landelijke en heuvelachtige gebieden in ons werkingsgebied en de lange afstanden die het water moet afleggen hebben een nefast effect. In het verleden werd een hoge lekverliesindex gedoogd omdat er geen waterschaarste was en de kosten om die lekken aan te pakken te hoog waren ten opzichte van het waterverlies. Vandaag zien we dat anders. Water is nu eenmaal te kostbaar om te verspillen. De lekverliesindex terugdringen staat dan ook hoog op onze prioriteitenlijst. Eind 2019 zijn we een grootschalig meerjarenprogramma gestart om die index tegen 2025 terug te brengen tot minder dan 0,5. We voeren het investeringsritme in de kwaliteit van ons leidingnet op en investeren tegelijkertijd in nieuwe technologieën. Dankzij de samenwerking met Hydroware en met technologie als drijvende kracht, bouwen we gespecialiseerde software uit om lekken sneller en efficiënter op te sporen.”

“We zijn uiteraard zeer trots om als beste kandidaat te zijn geselecteerd na een Europese aanbesteding. Ons consortium Hydroware biedt een integrale oplossing met een lekdetectie-platform en een samenwerkingstraject. Het lekdetectie-platform bestaat uit drie gebruiksvriendelijke componenten, namelijk een GIS viewer, Prioscan en LeakRedux® en is makkelijk te integreren in het applicatielandschap. Het samenwerkingstraject zorgt voor begeleiding en kennisoverdracht”, aldus Dries Storme, projectleider Hydroware en senior manager bij delaware.

“Het is de complementariteit van beide bedrijven, delaware en Hydroscan, in de nieuwe entititeit Hydroware die gemaakt heeft dat De Watergroep voor ons gekozen heeft. Hydroware is een unieke combinatie van systeem- en data-integratie met Belgische waterknow-how in lekdetectie, modellering, waterleveringszekerheid, integratie van digitale watermeters en preventief assetmanagement”, vult Patrick Swartenbroekx, partner bij Hydroware en CEO van HydroScan, aan.

Minder lekverlies maakt de drinkwatervoorziening in Vlaanderen klimaatrobuuster. Dat sluit bovendien naadloos aan bij de ambities van de Vlaamse regering in de strijd tegen waterschaarste en droogte, neergeschreven in de Blue Deal. Samen maken we Vlaanderen weerbaar voor periodes van droogte en hitte.

Over Hydroware

Het consortium Hydroware bestaat uit twee bedrijven, beide expert op hun domein:

  • delaware, een Belgisch bedrijf dat uitgegroeid is tot een internationale organisatie, begeleidt klanten in hun digitale transformaties met geavanceerde oplossingen en diensten.
  • HydroScan is een Belgische expert in holistische, geïntegreerde oplossingen voor een duurzamer en kosteneffectiever waterbeheer. Meer over LeakRedux®

Deloitte België treedt op als onderaannemer en heeft de specifieke taak om de kwaliteit van de processen te borgen binnen ISO55000, de standaard voor asset management.

Over De Watergroep

De Watergroep is het grootste drinkwaterbedrijf in Vlaanderen. Meer dan 1.500 medewerkers zijn dagelijks in de weer om via een netwerk van 34.000 kilometer leidingen drinkwater te leveren aan 177 gemeenten gespreid over West- en Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant en Limburg. Zo bedienen we ruim 3,2 miljoen klanten en honderden bedrijven.

De Watergroep is een autonoom Vlaams waterbedrijf dat producten en diensten aanbiedt in de gehele waterketen. Via een duurzame kringloopbenadering zorgen wij voor een economisch en ecologisch verantwoord beheer van alle schakels in deze waterketen: regenwater, grond- en oppervlaktewater, drinkwater, proceswater en afvalwater. Vanuit die visie zijn wij een partner voor gemeentelijk afvalwaterbeheer en leveren wij water op maat van bedrijven.


Bel of mail ons

Interesse? Hoe kunnen we u helpen?

Spreek ons aan over uw uitdaging betreffende water. Stel uw vraag.
In de meeste gevallen kunnen we na een quick scan uw preciese behoeften vaststellen en de voor u meest geschikte oplossing voorleggen.

Stuur een e-mail of bel +32 16 24 05 05.

hydroscan logo
Hydroscan HQ
Diestsesteenweg 104A
3010 Leuven
Belgium
tel +32 16 24 05 05
Hydroscan Gembloux
Rue Joseph Laubain 6
5030 Gembloux
Belgium
tel +32 81 72 85 20
Hydroscan Gent
Oktrooiplein 1
9000 Gent
Belgium
tel +32 475 86 08 40
Hydroscan Antwerpen/OPUS25
Sint-Pietersvliet
2000 Antwerpen
Belgium