overstromingen en waterlopen

Oppervlaktewater modellering om schade bij overstroming in te dijken

Referentie case Blauwhuisbeek

Introductie van de uitdaging

De Blauwhuisbeek is een bovenloop van de Hertsbergebeek, gelegen in het bekken van de Brugse Polder. De laaggelegen delen van de vallei van de Blauwhuisbeek zijn overstromingsgevoelig. Doelstelling is het verleggen van een deel van de loop van de Blauwhuisbeek en het vermijden van steeds weerkerende wateroverlast ter hoogte van bebouwde gebieden. In dit project wordt een oppervlaktewatermodellering van de Blauwhuisbeek uitgevoerd om de hydraulische impact van bepaalde inrichtingsscenario’s beter te kunnen inschatten.

Onze aanpak

Oppervlaktewatermodellering om de nodige maatregelen te identificeren en schade in de toekomst te beperken

Oppervlaktewatermodellering Blauwhuisbeek
In eerste fase werden bestaande gegevens van de Blauwhuisbeek aangevuld met een eigen topografische opmeting van de waterloop en haar kunstwerken. Deze gegevens werden – samen met reeds bestaande opmetingsgegevens - verwerkt in een hydraulisch model van de bestaande toestand in Infoworks-RS. Dit model werd hydrologisch en hydraulisch gekalibreerd aan de hand van beschikbare waterpeilmetingen op de rivier. Op basis van het model van de bestaande toestand werden nadien een aantal mogelijke inrichtingsscenario doorgerekend aan de hand van het hydraulisch model. Hierbij ging het zowel om aanpassingen aan hydraulische constructies op de waterloop, invoer van een nieuwe rivierloop en inrichting van overstromingszones op specifieke locaties langsheen de waterloop. Hierbij gebeurde telkens een simulatie van de hydraulische gevolgen en een verdere optimalisatie van de maatregelen.

Onze oplossing

Voorkeursscenario met bepaling van hoogte van dijken en dimensies van hydraulische structuren

Deze studie resulteerde in een aantal alternatieve inrichtingsscenario’s met een inschatting van de hydraulische gevolgen van deze scenario’s. Hierbij werd het voorkeursscenario verder geoptimaliseerd door de locatie en hoogte van dijken en de dimensies van de hydraulische structuren verder uit te werken. Dit resulteerde in een aanzienlijke vermindering van de wateroverlast op de kritieke locaties.

De voordelen

Aanzienlijke vermindering van de wateroverlast op de kritieke locaties

Deel deze pagina

Bel of mail ons

Interesse? Hoe kunnen we u helpen?

Spreek ons aan over uw uitdaging betreffende water. Stel uw vraag.
In de meeste gevallen kunnen we na een quick scan uw preciese behoeften vaststellen en de voor u meest geschikte oplossing voorleggen. 

Stuur een e-mail of bel +32 16 24 05 05.

Not interested in contacting us at the moment?

Would you be interested in receiving our newsletter 4 times per year?

Your data will not be disclosed to third parties and you can unsubscribe at any time.

hydroscan logo
Hydroscan HQ
Diestsesteenweg 104A
3010 Leuven
Belgium
tel +32 16 24 05 05
Hydroscan Gembloux
Rue Joseph Laubain 6
5030 Gembloux
Belgium
tel +32 81 72 85 20
Hydroscan Gent
Oktrooiplein 1
9000 Gent
Belgium
tel +32 475 86 08 40
Hydroscan Antwerpen/OPUS25
Sint-Pietersvliet
2000 Antwerpen
Belgium