overstromingen en waterlopen

Buffervoorzieningen en afvoergrachten vermijden wateroverlast

Referentie case Combergsite - Jeugdherberg Voeren

Introductie van de uitdaging

Het unieke karakter van de Comberg - gelegen in de heuvelachtige Voerstreek - wordt mee bepaald door de waterhuishouding in het gebied. Door de ligging op een steile helling en de historisch gegroeide ingrepen in de waterhuishouding ontstonden een aantal knelpunten in het lokale watersysteem. Een regelmatig terugkerend probleem is de wateroverlast die optreedt aan de jeugdherberg bij hevige neerslag. Door de dominante aanwezigheid van water op de site werd HydroScan gevraagd onderzoek uit te voeren naar de waterhuishouding en een evaluatie te maken van de mogelijke impact van de verschillende toekomstscenario’s op het lokale watersysteem.

Onze aanpak

Terreininventaristatie – Hydrologische modellering – Integraal waterhuishoudingsplan

Jeugdherberg Voeren
De aanpak verliep in volgende stappen:

In een eerste fase werd de bestaande waterhuishouding gedetailleerd in kaart gebracht door een combinatie van literatuurstudie en terreininventarisatie. Hierbij kwamen verschillende knelpunten aan het licht. De oorzaak van de lokale wateroverlast werd onderzocht door middel van een analyse van het stroomgebied dat afwatert naar de jeugdherberg (via GIS).

Hierna werd een hydrologisch model opgesteld voor dit stroomgebied. Bij verder terreinonderzoek kwamen enkele knelpunten in het afwateringssysteem aan het licht. Ook werden problemen vastgesteld met conflicterend gebruik van bronwater en ingrepen die niet overeenstemmen met de huidige principes van het duurzaam waterbeheer. Voor deze knelpunten werden oplossingen uitgewerkt. De mogelijke problemen en aandachtspunten in verband met de waterhuishouding van de verschillende toekomstscenario’s werden aangegeven. Vervolgens werden de voorgestelde oplossingen geïntegreerd in de landschappelijke toekomstplannen om tot een integraal waterhuishoudingsplan te komen.

Hierbij werden de verschillende elementen in het afwateringssysteem (buffervoorziening, afvoergrachten, ...) gedimensioneerd door het gebruik van een hydrologisch model. Tenslotte werden ook de verder te volgen stappen en procedures aangegeven voor de realisatie van dit project.

Onze oplossing

Invoering van buffervoorzieiningen en afvoergrachten om wateroverlast in de toekomst te vermijden

Het voorgestelde integrale waterhuishoudingsplan omvat scenario’s voor de verdere optimalisatie van de waterhuishouding op de Comberg. Hierbij werden ook de verder te volgen stappen en procedures aangegeven voor de realisatie van het project.

In een vervolgopdracht werd de architect begeleidt bij de concrete uitvoering van de buitenaanleg en de waterafvoer: buffervoorzieningen en afvoergrachten.

De voordelen

Het vermijden van toekomstige waterovelast op de Combergsite is een feit

Deel deze pagina

Bel of mail ons

Interesse? Hoe kunnen we u helpen?

Spreek ons aan over uw uitdaging betreffende water. Stel uw vraag.
In de meeste gevallen kunnen we na een quick scan uw preciese behoeften vaststellen en de voor u meest geschikte oplossing voorleggen. 

Stuur een e-mail of bel +32 16 24 05 05.

Not interested in contacting us at the moment?

Would you be interested in receiving our newsletter 4 times per year?

Your data will not be disclosed to third parties and you can unsubscribe at any time.

hydroscan logo
Hydroscan HQ
Diestsesteenweg 104A
3010 Leuven
Belgium
tel +32 16 24 05 05
Hydroscan Gembloux
Rue Joseph Laubain 6
5030 Gembloux
Belgium
tel +32 81 72 85 20
Hydroscan Gent
Oktrooiplein 1
9000 Gent
Belgium
tel +32 475 86 08 40
Hydroscan Antwerpen/OPUS25
Sint-Pietersvliet
2000 Antwerpen
Belgium