stedelijke afwatering en rioolbeheer

Kostenefficiënte organisatie van een operationeel riool- en drinkwaterbeheer

Referentie case Farys

Introductie van de uitdaging

Binnen het Codam-project (Centrum voor Openbaar Domein Asset Management) wordt de intercommunale Farys ondersteund in alle facetten van haar operationeel riool- en drinkwaterbeheer. Dit omvat bv. het inzamelen en structuren van netwerkinformatie, het analyseren van deze informatie om hieruit operationele beheerprogramma’s op te maken en het uitvoeren van hydraulische analyses van de riool- en drinkwaternetwerken. De relevante gegevens worden eveneens beschikbaar gesteld via een viewer-applicatie die een visualisatie en bevraging van de informatie mogelijk gemaakt voor een brede groep gebruikers.

Onze aanpak

Centralisatie van informatie over riool- en drinkwaterinfrastructuur als basis voor operationeel riool- en drinkwaterbeheer

Kostenefficiënte organisatie van een operationeel riool- en drinkwaterbeheer
Binnen deze raamovereenkomst worden een groot aantal verschillende activiteiten uitgevoerd die kaderen in een operationeel programma voor rollend beheer van de netwerkinfrastructuur:
  • De netwerkinformatie van de riool- en drinkwaternetten worden gecentraliseerd in operationele databanken. Voor delen van het netwerk waar deze informatie nog niet aanwezig is worden bijkomende terreinopmetingen uitgevoerd die – na uitvoering van een kwaliteitscontrole – eveneens opgenomen worden in de databank.
  • Deze databank wordt ook continu geactualiseerd op basis van uitgevoerde projecten en nieuwe operationele informatie. De gegevens van deze databank worden daarna gebruikt voor de opbouw van operationele hydraulische modellen van enerzijds het rioolnetwerk en anderzijds het drinkwaternetwerk.
  • Deze geven een inzicht in de huidige hydraulische werking van deze stelsels en geven de mogelijkheid om nieuwe projecten voorafgaandelijk hydraulisch te screenen en het ontwerp te optimaliseren.
  • Bovendien wordt op basis hiervan een lange termijn visie uitgewerkt op de waterafvoer onder de vorm van RWA-plannen.
  • De operationele databank wordt tevens gebruikt voor de aansturing van het operationeel rioolbeheer.
  • Hierbij worden in een eerste fase inspectieprogramma’s opgesteld om de staat van de infrastructuur volgens prioriteit te onderzoeken.
  • Deze inspectiegegevens worden bijkomend verwerkt in de databank en op basis hiervan wordt advies gegeven over de verdere gevolgacties (bv. renovatieprojecten, verhoogde bewaking, slibruiming,…). 
  • Dit alles leidt tot een globaal actieplan voor het beheer van de infrastructuur, wat gebruikt wordt om interne diensten en externe dienstverleners aan te sturen.
  • Alle relevante informatie wordt eveneens gevisualiseerd in een viewer-applicatie die op maat van de klant ontwikkeld werd. Deze webapplicatie laat een brede groep van gebruikers toe om de beschikbare informatie op een gestructureerde manier te visualiseren en te bevragen.

Deel deze pagina

Bel of mail ons

Interesse? Hoe kunnen we u helpen?

Spreek ons aan over uw uitdaging betreffende water. Stel uw vraag.
In de meeste gevallen kunnen we na een quick scan uw preciese behoeften vaststellen en de voor u meest geschikte oplossing voorleggen. 

Stuur een e-mail of bel +32 16 24 05 05.

Geen interesse om op dit moment contact met ons op te nemen?

Bent u geïnteresseerd om onze nieuwsbrief 4 keer per jaar te ontvangen?

Uw gegevens worden niet bekendgemaakt aan derden en u kunt zich op elk gewenst moment afmelden.

hydroscan logo
Hydroscan HQ
Diestsesteenweg 104A
3010 Leuven
Belgium
tel +32 16 24 05 05
Hydroscan Gembloux
Rue Joseph Laubain 6
5030 Gembloux
Belgium
tel +32 81 72 85 20
Hydroscan Gent
Oktrooiplein 1
9000 Gent
Belgium
tel +32 475 86 08 40
Hydroscan Antwerpen/OPUS25
Sint-Pietersvliet
2000 Antwerpen
Belgium