overstromingen en waterlopen

Opmaak overstromingskaart ten gevolge van afstroming

Referentie case Gans Vlaanderen - VMM - 2018

Introductie van de uitdaging

Het in kaart brengen, en dit voor heel Vlaanderen, van alle afstromingsgevoelige gebieden (gebieden met een risico op wateroverlast ten gevolge van directe afstroming van neerslag over het maaiveld). De VMM kent deze opdracht toe aan HydroScan.

Onze aanpak

Holistische aanpak met een specifiek communicatietraject naar alle betrokken besturen

Opmaak overstromingskaart ten gevolge van afstroming - VMM
Bekijk de mappen online
HydroScan maakt een gebiedsdekkende kaart voor Vlaanderen op met afstromingsgevoelige gebieden (gebieden met een risico op wateroverlast ten gevolge van directe afstroming van neerslag over het maaiveld). 

De aanpak:
Hydroscan maakt gebruik van de methode van directe neerslagmodellering, waarbij bepaalde neerslagprofielen op een gelijkmatig raster vallen (gebaseerd op het digitaal hoogtemodel Vlaanderen) en bekeken wordt hoe deze afstromen over dit raster. 

Binnen het project wordt door middel van GIS-analyse een gebiedsdekkende kaart opgemaakt met afstromingscoëfficiënten, gebaseerd op het digitaal hoogtemodel, de bodemkaart en de landgebruikskaart. 

Als invoer wordt gebruik gemaakt van buien voor huidig en toekomstig klimaat, die echter gecorrigeerd worden om bv. rekening te houden met de ruimtelijke spreiding van de neerslag. 

Deze gegevens worden uiteindelijk doorgerekend met de software JFlow, waarmee afstromingsgevoelige kaarten geproduceerd worden voor verschillende terugkeerperiodes en tijdshorizonten. 

HydroScan realiseerde het project in samenwerking met haar Engelse partner JBA Consulting.

Specifiek communicatietraject
Binnen het project werd ook een specifieke website opgezet waarbinnen betrokken besturen (gemeenten, provincies, polders en wateringen,…) on-line het nazicht van de kaarten kunnen doen en via dit platform suggesties tot verbetering van de kaarten kunnen doorgeven.

Onze oplossing

Gebiedsdekkende informatie over overstromingsdiepte, stroomsnelheid en overstromingsgevaarklasse

Bovenstaand project leidt tot een gebiedsdekkende kaart voor Vlaanderen waarop de kans op wateroverlast ten gevolge van directe afstroming van neersleg weergegeven wordt. Hierbij worden kaarten opgemaakt voor verschillende terugkeerperiodes en voor verschillende klimaatscenario’s. Voor al deze scenario’s wordt gebiedsdekkende informatie aangeleverd over de overstromingsdiepte, stroomsnelheid en overstromingsgevaarklasse. Ook worden gecombineerde overstromingskaarten aangemaakt die de omvang van de overstromingen bij verschillende terugkeerperiodes in één kaart visualiseert.  Op basis van de resultaten gebeurt per modelscenario ook een telling van gebouwen die in risicogebied voor overstromingen gelegen zijn.


Deel deze pagina

Bel of mail ons

Interesse? Hoe kunnen we u helpen?

Spreek ons aan over uw uitdaging betreffende water. Stel uw vraag.
In de meeste gevallen kunnen we na een quick scan uw preciese behoeften vaststellen en de voor u meest geschikte oplossing voorleggen. 

Stuur een e-mail of bel +32 16 24 05 05.

Not interested in contacting us at the moment?

Would you be interested in receiving our newsletter 4 times per year?

Your data will not be disclosed to third parties and you can unsubscribe at any time.

hydroscan logo
Hydroscan HQ
Diestsesteenweg 104A
3010 Leuven
Belgium
tel +32 16 24 05 05
Hydroscan Gembloux
Rue Joseph Laubain 6
5030 Gembloux
Belgium
tel +32 81 72 85 20
Hydroscan Gent
Oktrooiplein 1
9000 Gent
Belgium
tel +32 475 86 08 40
Hydroscan Antwerpen/OPUS25
Sint-Pietersvliet
2000 Antwerpen
Belgium