overstromingen en waterlopen

Integrale oplossing voor wateroverlast

Referentie case gemeente Beersel

Introductie van de uitdaging

Op 20 mei 2012 en 12 juni 2012 werd de gemeente Beersel getroffen door extreme neerslag, waarbij grote delen van de gemeente te maken kregen met water- en modderoverlast. Aangezien dergelijke overlast zich gedurende de voorbije jaren reeds meermaals gemanifesteerd had en in het licht van de kllimaatveranderingen in , besloot het gemeentebestuur, samen met de intercommunale TMVW, om de problematiek ten gronde te laten onderzoeken. Hydroscan werd gevraagd een actieplan op te stellen om de impact van toekomstige overstromingen te beperken, en mogelijke schades te verminderen.

Onze aanpak

Bepalen en prioritizeren van te nemen maatregelen om schade bij toekomstige overstromingen te beperken

Wateroverlast in de gemeente Beersel
Hydroscan voerde een integrale analyse uit om de schade in de toekomst te reduceren, werkte de nodige maatreglen uit om schade in de toekomst te beperken, en bepaalde prioriteiten voor de te nemen maatregelen. Op die manier konden de beschikbare budgetten ingezet worden op de meest kritische stappen.

In een eerste fase werden door HydroScan de knelpunten in het watersysteem in detail in kaart gebracht, o.a. door intensief overleg met de gemeentediensten. Op basis van deze analyse werden 32 knelpuntzones geïdentificeerd, variërend in omvang van enkele getroffen woningen tot volledige dorpskernen van deelgemeenten. Daarna werd de eigenlijke oorzaak van de knelpunten in verder detail onderzocht. Hiervoor werd een integraal watermodel opgebouwd in Infoworks CS waarin zowel de afstroming van velden, afvoer via de rioleringsstelsels (inclusief water-op-straat modellering) en via de aanwezige waterlopen gesimuleerd wordt.

Met dit integraal watermodel werden verschillende scenario’s en verschillende extremiteiten van neerslag doorgerekend. Zo werden knelpunten geïdentificeerd die louter veroorzaakt worden door erosie en modderafstroming van de velden. Door gebruik te maken van de klassieke ontwerpbuien uit de hydronautprocedure konden dan weer de knelpunten die vooral veroorzaakt worden door overstromingen vanuit de riolering bepaald worden. Simulaties met extreme afvoer in de waterlopen gaven dan weer inzicht in de knelpunten bijkomend veroorzaakt door overstromingen vanuit de waterloop.

Telkens werd ook een inschatting gemaakt van de frequentie waarmee het probleem zich voordoet. Om beter inzicht te krijgen in de extremiteit van de neerslag tijdens de periodes van overlast werd tevens een statistische analyse gemaakt van de beschikbare neerslaggegevens.

Onze oplossing

Voorkomen van schade, eerder dan het voorkomen van overstromingen op zich

Op basis van de verworven inzichten van de bestaande situatie werden nadien maatregelen uitgewerkt om de overlast in de toekomst te reduceren. Hierbij werd gestreefd naar het voorkomen van schade, eerder dan het voorkomen van overstromingen op zich. Uiteindelijk werden prioriteiten bepaald voor de verschillende maatregelen.

De voordelen

Inzet van de eerst beschikbare budgetten op de meest kritische stappen om wateroverlast te reduceren

Deze integrale studieaanpak zorgde ervoor dat de gemeente Beersel een duidelijk beeld krijgt van de waterproblematiek binnen de gemeente en leverde een geprioriteerde actielijst op met maatregelen. Hierdoor kan de gemeente een gericht beleid voeren met betrekking tot de reductie van de wateroverlast op haar grondgebied.

Deze studie geeft hierbij invulling aan het eerste spoor van de meest recente 3P-visie van de Vlaamse Milieumaatschappij op Meerlaagse Waterveiligheid, waarbij overstromingen bestreden worden door een combinatie van infrastructuurmaatregelen (protectie), adaptieve bouwtechnieken (preventie) en bewust omgaan met de aanwezige overstromingsrisico’s (paraatheid).

In parallel werd door de Vlaamse Milieumaatschappij een studie opgestart om na te gaan in hoeverre individuele woningen in risicozones op woningniveau beter beschermd kunnen worden tegen de gevolgen van overstromingen (tweede pijler in de meerlaagse strategie van beveiliging tegen overstromingsschade). Huidige studie kon daarbij informatie aanleveren over welke zones hiervoor het meest in aanmerking komen.


Deel deze pagina

Bel of mail ons

Interesse? Hoe kunnen we u helpen?

Spreek ons aan over uw uitdaging betreffende water. Stel uw vraag.
In de meeste gevallen kunnen we na een quick scan uw preciese behoeften vaststellen en de voor u meest geschikte oplossing voorleggen. 

Stuur een e-mail of bel +32 16 24 05 05.

Geen interesse om op dit moment contact met ons op te nemen?

Bent u geïnteresseerd om onze nieuwsbrief 4 keer per jaar te ontvangen?

Uw gegevens worden niet bekendgemaakt aan derden en u kunt zich op elk gewenst moment afmelden.

hydroscan logo
Hydroscan HQ
Diestsesteenweg 104A
3010 Leuven
Belgium
tel +32 16 24 05 05
Hydroscan Gembloux
Rue Joseph Laubain 6
5030 Gembloux
Belgium
tel +32 81 72 85 20
Hydroscan Gent
Oktrooiplein 1
9000 Gent
Belgium
tel +32 475 86 08 40
Hydroscan Antwerpen/OPUS25
Sint-Pietersvliet
2000 Antwerpen
Belgium