stedelijke afwatering en rioolbeheer

63% of 2,5 mio euro/jaar besparingspotentieel op rioolbeheer

Referentie case gemeente Mol

Introductie van de uitdaging

Mol heeft sterk uitgebouwd rioleringsstelsel. De focus ligt instandhouding van de bestaande infrastructuur. De gemeente heeft Hydroscan gevraagd om een kostenefficiënt instandhoudings- en onderhoudsprogramma te op te maken.

Onze aanpak

Identificeren van 20% van de infrastructuur die bij faling 80% van de kosten veroorzaken

besparingspotentieel op rioolbeheer in Mol
  • In een eerste fase werd de beschikbare informatie van het rioolstelsel verzameld. Dit gaat zowel om digitale als analoge (bv. as-built plannen,…) informatie van het netwerk. Ook indien er historische inspectiegegevens beschikbaar zijn, worden deze verzameld.
  • Al deze informatie wordt gestructureerd en geïntegreerd in een rioolinformatiesysteem (RIS). Hierbij werd de gemeente begeleid in de keuze van het optimale RIS-systeem en de noodzakelijke functionaliteiten.
  • In een tweede fase werdt op basis van de beschikbare informatie de strategische rioolinfrastructuuur geïdentificeerd. Dit is de infrastructuur die – wanneer ze faalt – de grootste kosten met zich mee zal brengen. Klassiek wordt ervan uitgegaan dat 20% van de infrastructuur bij faling 80% van de kosten zal veroorzaken (Pareto-regel). De selectie van de strategische infrastructuur wordt deels bepaald door omgevingsfactoren en wordt dan ook bepaald in nauwe samenwerking met de verschillende gemeentediensten.
  • In een derde fase wordt dan een risico-analyse uitgevoerd van de actuele staat van het stelsel (structureel, hydraulisch en ecologisch). Waar beschikbaar wordt hier gekende informatie gebruikt (bestaande inspecties, gekende wateroverlast,…), op ander plaatsen wordt gebruik gemaakt van theoretische modellen (verouderingsmodel, hydraulisch model,…).
  • Op basis van deze risico-analyse worden dan (potentiële) knelpunten geïdentificeerd en gevolgacties (renovatieprojecten, bijkomende onderzoeken, bewaking,…) uitgewerkt.
  • Voor deze projecten wordt dan een kostenraming opgemaakt.
  • Op basis van de strategische score van de infrastructuur en het geschatte risico op falen wordt aan deze projecten eveneens een prioriteit toegekend.
  • In een vierde fase worden de geïdentificeerde projecten – samen met de projecten voor de verdere uitbouw van het stelsel – dan verwerkt in een masterplan en een financiële meerjarenplanning.

Onze oplossing

Van een curatief rioolbeheer naar een pro-actief rioolbeheer

Bovenbeschreven aanpak laat de overschakeling toe van een curatief rioolbeheer naar een pro-actief rioolbeheer. Hierdoor kunnen de beschikbare middelen op een meer kostefficiënte manier worden ingezet. Voor de gemeente Mol betekent dit dat  de jaarlijkse kosten voor rioolbeheer kunnen worden teruggedongen van 4 miljoen EUR tot 1,5 miljoen EUR per jaar.

Andere gemeenten waar de methodiek werd toegepast vertonen gelijkaardige resultaten.

De voordelen

Verlaging van jaarlijkse rioolbeheerskosten van 4 mio euro tot 1,5 mio euro: 63% besparingspotentieel

Deel deze pagina

Bel of mail ons

Interesse? Hoe kunnen we u helpen?

Spreek ons aan over uw uitdaging betreffende water. Stel uw vraag.
In de meeste gevallen kunnen we na een quick scan uw preciese behoeften vaststellen en de voor u meest geschikte oplossing voorleggen. 

Stuur een e-mail of bel +32 16 24 05 05.

Not interested in contacting us at the moment?

Would you be interested in receiving our newsletter 4 times per year?

Your data will not be disclosed to third parties and you can unsubscribe at any time.

hydroscan logo
Hydroscan HQ
Diestsesteenweg 104A
3010 Leuven
Belgium
tel +32 16 24 05 05
Hydroscan Gembloux
Rue Joseph Laubain 6
5030 Gembloux
Belgium
tel +32 81 72 85 20
Hydroscan Gent
Oktrooiplein 1
9000 Gent
Belgium
tel +32 475 86 08 40
Hydroscan Antwerpen/OPUS25
Sint-Pietersvliet
2000 Antwerpen
Belgium