overstromingen en waterlopen

Klimaatimpact van wijzigende neerslagpatronen op lokale waterlopen

Referentie case stad Antwerpen

Introductie van de uitdaging

Stad Antwerpen wenst de klimaatimpact van wijzigende neerslagpatronen op lokale waterlopen te kennen.

Onze aanpak

Geïntegreerde benadering met aandacht voor gecombineerd waterlopen-rioolmodel. Belangrijk voor de stedelijke omgeving

wijzigende neerslagpatronen op lokale waterlopen
Stad Antwerpen
Stapsgewijze aanpak:
 • In een eerste fase zijn de verschillen in impact op de lokale waterlopen onder verschillende klimaatmodellen (lokaal en regionaal) geanalyseerd door de vergelijking van de afstromingsdebieten per waterloop.
 • Hieruit kan worden opgemaakt hoe de lokale klimaatscenario’s zich situeren t.o.v. de Vlaamse gemiddelde klimaatscenario’s en hoe de evolutie van de klimaatimpact in de tijd is.
 • Daarna zijn deze afstromingsdebieten in de waterloopmodellen gesimuleerd om de impact van de klimaatwijziging op de overstromingsrisico’s te bestuderen. Overstromingscontouren kunnen zo worden bestudeerd en vergeleken in functie van de terugkeerperiode, de tijdshorizon en het klimaatscenario.
 • Voor het Bovenschijn (Schijn Zuid) en het Benedenschijn (Schijn Noord) tot het pompstation Rode Weel werden klimaatscenario’s doorgerekend met een riviermodel in Infoworks RS.
 • Voor de Benedenvliet is een gecombineerd waterlopen-rioolmodel opgesteld in Infoworks ICM op basis van het bestaande model van VMM. Hiertoe is het bestaande model uitgebreid met de oppervlakteafstroming over de straten en met overstromingszones. Bij traditionele rioolmodellen wordt deze oppervlakteafstroming doorheen de straten immers niet meegenomen en worden ook minder extreme situaties gesimuleerd. Met deze methodiek kunnen vrij nauwkeurig de overstromingslocaties worden gesimuleerd in een stedelijke omgeving voor grote terugkeerperiode en extreme klimaatvariaties.
 • De verschillende klimaatscenario’s werden doorgerekend voor verschillende tijdshorizonten. Hierbij werden simulaties uitgevoerd om de reikwijdte m.b.t. overstromingen in te schatten bij operationele problemen zoals pompuitval en blokkage van kritische kokers.
 • Voor de Benedenvliet zijn een aantal structurele maatregelen tegen overstromingsgevaar geanalyseerd in het licht van de klimaatscenario’s, d.w.z. de aanleg van gecontroleerde overstromingsgebieden (GOG). Hieruit blijkt dat bij de inrichting van GOG’s men in functie van de klimaatvariaties dynamisch moet omspringen met de debietcontrole aan de uitstroom om de beschikbare buffering te allen tijde maximaal te benutten. Het optimaal benutten van de buffering en het minimaliseren van overstromingsrisico’s vergt ook het oplossen van lokale bottlenecks.
 • Ten slotte zijn beleidsaanbevelingen uitgewerkt over de keuze en gebruik van de klimaatmodellen en over de mogelijke maatregelen voor het verhogen van de meerlaagse waterveiligheid.

Onze oplossing

Beleidsaanbevelingen op 3 aspecten: protectie, preventie en paraatheid

De studie resulteerde in concrete beleidsaanbevelingen naar keuze en gebruik van klimaatmodellen, en mogelijke maatregelen. 
Tevens is de aanbeveling dat men best gebruik maakt van de lokale klimaatscenario’s en van de tussenliggende tijdshorizonten. De evolutie van de impact is niet steeds lineair in de tijd.

De uitgewerkte maatregelen kunnen ingedeeld worden binnen de 3 thema’s van de meerlaagse waterveiligheid: 
 • protectie (weerstand opbouwen tegen overstromingen door structurele maatregelen te nemen die overstromingen tot een bepaald niveau voorkomen) 
 • preventie (minimaliseren van de impact door structurele maatregelen van overstromingen wanneer ze zich voordoen) 
 • paraatheid (zorgen dat men extreme gebeurtenissen ziet aankomen, er klaar voor staat en weet wat te doen)

De voordelen

Grote nauwkeurigheid bij het simuleren van overtstromingslocaties in een stedelijke omgeving dankzij gecombineerd waterlopen-rioolmodel

Deel deze pagina

Bel of mail ons

Interesse? Hoe kunnen we u helpen?

Spreek ons aan over uw uitdaging betreffende water. Stel uw vraag.
In de meeste gevallen kunnen we na een quick scan uw preciese behoeften vaststellen en de voor u meest geschikte oplossing voorleggen. 

Stuur een e-mail of bel +32 16 24 05 05.

Not interested in contacting us at the moment?

Would you be interested in receiving our newsletter 4 times per year?

Would you be interested in receiving our newsletter 4 times per year?

hydroscan logo
Hydroscan HQ
Diestsesteenweg 104A
3010 Leuven
Belgium
tel +32 16 24 05 05
Hydroscan Gembloux
Rue Joseph Laubain 6
5030 Gembloux
Belgium
tel +32 81 72 85 20
Hydroscan Gent
Oktrooiplein 1
9000 Gent
Belgium
tel +32 475 86 08 40
Hydroscan Antwerpen/OPUS25
Sint-Pietersvliet
2000 Antwerpen
Belgium