waterbeheer industrie

Opmaak masterplan waterafvoer industriële site

Referentie case TOTAL

Introductie van de uitdaging

TOTAL bezit op haar site te Rieme (Ertvelde) een aanzienlijk netwerk van afvoerleidingen en toevoerleidingen voor sanitair en productie. Onderwerp van deze opdracht was een masterplan op te stellen voor de exploitatie van de waterafvoer op de site om zo de beschikbare budgetten optimaal te besteden en het risico op falen van de infrastructuur te minimaliseren.

Onze aanpak

Integraal rioolbeheerplan

Opmaak masterplan waterafvoer industriële site - Total
Binnen dit project werden alle fasen van een rioolbeheerplan doorlopen:
 • Verzamelen en structureren beschikbare gegevens (fysische gegevens, inspectiegegevens, GIS-gegevens
 • Opmaak van een referentiekader met performantie eisen; opmaak strategische matrix
 • Analyse strategische en kritische zones; risicoanalyse (structureel, hydraulisch, ecologisch)
 • Voorstel bijkomend inspectieprogramma
 • Voorstel onderhoudsprogramma
 • Beoordeling inspectieresultaten bijkomend onderzoek
 • Verouderingsanalyse d.m.v. statistische verouderingsmodel
 • Opmaak herstel- en vervangingsprogramma
 • Opmaak preventief bewakingsprogramma
 • Actieplan met korte, middellange en lange termijnplanning
 • Opmaak projectfiches voor meest prioritaire projecten
 • Opstellen budgetplanning voor vervanging, herstelling en bewakingsprogramma
 • Opmaak bestekken
 • Opmaak riooldatabank

Our solution

Multiannual planning for integrated sewerage management

 • The result of this assignment was a multi-year planning for on-site sewerage management, backed up by an up-to-date database.
 • A maintenance contract with the customer was signed, so that the database is always up-to-date and can be accessed by the customer via an internet connection.
 • At the same time, the customer's sewerage database is continuously kept up-to-date and the multi-year planning is updated at regular intervals.
 • A similar project was subsequently undertaken for the TOTAL site in Schoten.

The benefits

Guaranteed optimal functioning of the infrastructure and continuity of operations

Share this page

Bel of mail ons

Interesse? Hoe kunnen we u helpen?

Spreek ons aan over uw uitdaging betreffende water. Stel uw vraag.
In de meeste gevallen kunnen we na een quick scan uw preciese behoeften vaststellen en de voor u meest geschikte oplossing voorleggen. 

Stuur een e-mail of bel +32 16 24 05 05.

Not interested in contacting us at the moment?

Would you be interested in receiving our newsletter 4 times per year?

Your data will not be disclosed to third parties and you can unsubscribe at any time.

hydroscan logo
Hydroscan HQ
Diestsesteenweg 104A
3010 Leuven
Belgium
tel +32 16 24 05 05
Hydroscan Gembloux
Rue Joseph Laubain 6
5030 Gembloux
Belgium
tel +32 81 72 85 20
Hydroscan Gent
Oktrooiplein 1
9000 Gent
Belgium
tel +32 475 86 08 40
Hydroscan Antwerpen/OPUS25
Sint-Pietersvliet
2000 Antwerpen
Belgium