drinkwater

Modellering van drinkwaternetwerk

Referentie case Wortegem-Petegem

Introductie van de uitdaging

In het bestaande drinkwaternetwerk in Wortegem-Petegem werden problemen ondervonden. Het netwerk van deelgebied Elsegem is zeer kwetsbaar voor onderbrekingen stroomopwaarts. Een voorstel was daarom om de hoofdtoevoer te gaan verleggen, maar de gevolgen van deze ingreep waren moeilijk in te schatten. Daarnaast is er in het industriepark een grootverbruiker aanwezig die kortstondige grote pieken afneemt. Dit veroorzaakt drukpieken in het netwerk. Er wordt daarom een operationeel drinkwatermodel opgemaakt voor het gebied. Hiermee kan enerzijds de gevoeligheid van het systeem worden nagegaan en kunnen verschillende scenario’s en voorstellen van oplossingen gesimuleerd worden.

Onze aanpak

Modellering van drinkwaternetwerk
Stapsgewijze modellering:
  • In eerste instantie werd een drinkwatermodel van het netwerk van Wortegem-Petegem in Infoworks WS opgebouwd vanuit een geconnecteerde databank. Zowel de connectiviteit als de noodzakelijke netwerkparameters werden daarbij gecontroleerd en waar nodig aangevuld.
  • Debietmetingen aan de toevoerleiding worden statistisch verwerkt en gebruikt als input voor het systeem.
  • Er werden ook gegevens van de individuele verbruiken verzameld en ingevoerd in het model.
  • Het netwerk werd vervolgens geverifieerd aan de hand van druk-en debietmetingen in het systeem.
  • Zo wordt een geverifieerd drinkwatermodel bekomen waarmee de impact van scenario’s kan bekeken worden.

One oplossing

Optimaal scenario voor de toekomstige watertoevoer

Het geverifieerd model geeft een inzicht in het hydraulisch gedrag van het netwerk en waar de mogelijke knelpunten gelegen zijn. Als output werden drukkaarten opgemaakt en kaarten met de gesimuleerde ladingsverliezen per leiding. Hiertoe werden simulaties gedraaid met zowel een gemiddelde vraag als een situatie met een piekvraag. Diezelfde drukkaarten worden ook opgemaakt voor de verschillende scenario’s en vergeleken met de bestaande toestand teneinde een optimaal scenario te bekomen voor de toekomstige watertoevoer in het gebied.


Deel deze pagina

Bel of mail ons

Interesse? Hoe kunnen we u helpen?

Spreek ons aan over uw uitdaging betreffende water. Stel uw vraag.
In de meeste gevallen kunnen we na een quick scan uw preciese behoeften vaststellen en de voor u meest geschikte oplossing voorleggen. 

Stuur een e-mail of bel +32 16 24 05 05.

Not interested in contacting us at the moment?

Would you be interested in receiving our newsletter 4 times per year?

Your data will not be disclosed to third parties and you can unsubscribe at any time.

hydroscan logo
Hydroscan HQ
Diestsesteenweg 104A
3010 Leuven
Belgium
tel +32 16 24 05 05
Hydroscan Gembloux
Rue Joseph Laubain 6
5030 Gembloux
Belgium
tel +32 81 72 85 20
Hydroscan Gent
Oktrooiplein 1
9000 Gent
Belgium
tel +32 475 86 08 40
Hydroscan Antwerpen/OPUS25
Sint-Pietersvliet
2000 Antwerpen
Belgium