waterbeheer industrie, residentiële waterhuishouding

Minder waterverbruik en minder lozing van afvalwater

Referentie case Zoo van Antwerpen

Introductie van de uitdaging

De Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde van Antwerpen (KMDA) wil het waterverbruik en de lozing van afvalwater van de Zoo te Antwerpen verminderen tot circa 90.000 m³/jaar. De reductie van het waterverbruik dient te gebeuren door een combinatie van waterreductie (o.a. door sensibilisering), waterrecuperatie en gebruik van regenwater. Een reductie van het waterverbruik zal automatisch leiden tot een reductie van de waterlozing van de Zoo. Bijkomend kan deze lozing nog verder gereduceerd worden door bepaalde regenwaterstromen te laten infiltreren op het domein of deze gescheiden te lozen, in plaats van deze af te voeren naar de gemengde riolering.

Onze aanpak

Rigoureuze inventarisatie en kosten-baten analyse van alle mogelijke waterbesparende maatregelen

Minder waterverbruik en minder lozing van afvalwater
  • Op basis van de beschikbare gegevens i.v.m. waterverbruiken en lozingsdebieten, werd een uitgebreide analyse van de waterstromen binnen de Zoo van Antwerpen uitgevoerd.
  • Deze analyse gaf een inzicht in de grootste verbruiksposten binnen het domein.
  • Door deze gegevens te combineren met de zeer specifieke kwaliteitseisen die opgelegd worden voor de verschillende waterstromen, werden de belangrijkste mogelijkheden tot waterbesparing geïdentificeerd.
  • Voor deze verbruiksposten werden daarna optimalisatiescenario’s uitgewerkt om het drinkwaterverbruik hiervan sterk te reduceren. Mogelijkheden die hierbij beschouwd werden zijn vermindering van het waterverbruik door sensibilisering of aangepaste procesvoering, gebruik van regenwater en zuivering voor hergebruik van de geproduceerde afvalwaterstromen.
  • Voor elk van deze scenario’s werd een kosten-baten analyse uitgevoerd, wat leidde tot concrete optimalisatievoorstellen.
  • Na bespreking van deze voorstellen met de klant werden de weerhouden scenario’s technisch uitgewerkt en in bestekvorm gegoten.

Onze oplossing

Vermindering van waterverbruik door sensibilisering en procesoptimalisatie – Vermindering van lozing door hergebruik

Het resultaat van deze doorgedreven analyse is een overzicht van mogelijke optimalisatiescenario’s, telkens met een kosten-baten afweging van de specifieke deelprojecten. Voor de weerhouden projecten resulteerde het project eveneens in een technisch uitgewerkte beschrijving van het project en bestekken voor aanbesteding van de projecten.

Voornaamste resultaatsdomeinen:
  • Vermindering van het waterverbruik door sensibilisering of aangepaste procesvoering
  • Gebruik van regenwater
  • Zuivering voor hergebruik van de geproduceerde afvalwaterstromen

De voordelen

Substantiële reductie van waterverbruik en van lozing van afvalwater

Deel deze pagina

Bel of mail ons

Interesse? Hoe kunnen we u helpen?

Spreek ons aan over uw uitdaging betreffende water. Stel uw vraag.
In de meeste gevallen kunnen we na een quick scan uw preciese behoeften vaststellen en de voor u meest geschikte oplossing voorleggen. 

Stuur een e-mail of bel +32 16 24 05 05.

Not interested in contacting us at the moment?

Would you be interested in receiving our newsletter 4 times per year?

Would you be interested in receiving our newsletter 4 times per year?

hydroscan logo
Hydroscan HQ
Diestsesteenweg 104A
3010 Leuven
Belgium
tel +32 16 24 05 05
Hydroscan Gembloux
Rue Joseph Laubain 6
5030 Gembloux
Belgium
tel +32 81 72 85 20
Hydroscan Gent
Oktrooiplein 1
9000 Gent
Belgium
tel +32 475 86 08 40
Hydroscan Antwerpen/OPUS25
Sint-Pietersvliet
2000 Antwerpen
Belgium