drinkwater

Referentiecase FARYS (Gent)

Hydraulische modellering en scenario-analyse drinkwaternetwerken

De uitdaging

Binnen het Codam-project (Centrum voor Openbaar Domein Asset Management) wordt de intercommunale TMVW ondersteund in alle facetten van haar operationeel riool- en drinkwaterbeheer.

Drinkwater

Dit omvat bv. het inzamelen en structuren van netwerkinformatie, het analyseren van deze informatie om hieruit operationele beheerprogramma’s op te maken en het uitvoeren van hydraulische analyses van de riool- en drinkwaternetwerken. De relevante gegevens worden eveneens beschikbaar gesteld via een viewer-applicatie die een visualisatie en bevraging van de informatie mogelijk gemaakt voor een brede groep gebruikers.

Drinkwatermaatschappij Farys wenst haar drinkwaternetwerk aan te passen aan de evoluties in de vraag. Eén van de doelen is om de sturing binnen het netwerk te optimaliseren. Op deze manier kan het netwerk pieken in verbruik opvangen.

Onze aanpak

Hydraulische modellering met uitwerking van oplossingsscenario’s

Analyse van de werking van het volledige netwerk van distributienetwerken en toevoernetwerk met behulp van hydraulische modellen:

  • Vertrekkende van de bestaande netwerkdata van de drinkwatermaatschappij, aangevuld met specifieke informatie over de werking van pompen, drukreductoren, waterreservoirs, …  wordt hiertoe een model opgebouwd in de gespecialiseerde software InfoWorks WS. 
  • Hierbij wordt ook rekening gehouden met het effectieve drinkwaterverbruik in het netwerk op basis van de verbruiksgegevens van de maatschappij. 
  • Het basismodel wordt afgetoetst aan specifieke druk- en debietmetingen in het netwerk en op basis hiervan wordt een kalibratie en verificatie van het model uitgevoerd. 
  • Als output worden drukkaarten opgemaakt en kaarten met de gesimuleerde ladingsverliezen per leiding. Hiertoe werden simulaties gedraaid met zowel een gemiddelde vraag als een situatie met een piekvraag. 
  • Op basis van dit gekalibreerde model worden knelpunten en problemen in het netwerk geïdentificeerd (bv. lage drukken, lange verblijftijden…) en worden suggesties gedaan tot optimalisatie van de sturing van het netwerk. 
  • Mogelijke oplossingsscenario’s worden hydraulisch doorgerekend en verder geoptimaliseerd.

Onze oplossing

Opvang van pieken door optimalisering van de sturing van het netwerk op basis van gekalibreerd model

Share this page

Bel of mail ons

Interesse? Hoe kunnen we u helpen?

Spreek ons aan over uw uitdaging betreffende water. Stel uw vraag.
In de meeste gevallen kunnen we na een quick scan uw preciese behoeften vaststellen en de voor u meest geschikte oplossing voorleggen. 

Stuur een e-mail of bel +32 16 24 05 05.

Geen interesse om op dit moment contact met ons op te nemen?

Bent u geïnteresseerd om onze nieuwsbrief 4 keer per jaar te ontvangen?

Uw gegevens worden niet bekendgemaakt aan derden en u kunt zich op elk gewenst moment afmelden.

hydroscan logo
Hydroscan HQ
Diestsesteenweg 104A
3010 Leuven
Belgium
tel +32 16 24 05 05
Hydroscan Gembloux
Rue Joseph Laubain 6
5030 Gembloux
Belgium
tel +32 81 72 85 20
Hydroscan Gent
Oktrooiplein 1
9000 Gent
Belgium
tel +32 475 86 08 40
Hydroscan Antwerpen/OPUS25
Sint-Pietersvliet
2000 Antwerpen
Belgium