Monitoring drinkwater

Benchmarking, performantie-indicatoren en beleidsadvies

Benchmarking
Hoe performant en duurzaam is uw riool- of drinkwaterstelsel? Voldoet het aan de huidige standaarden en normen? Is de werking van de riool- en drinkwaternetten, de waterzuiveringsinfrastructuur... afgestemd op de huidige ecologische en economische beheerregels? Waar zitten de grootste kostenposten? Vallen deze binnen de normale (internationale) standaarden? Hoe koppelt u terug aan de regulator?

Meten is weten: Performantie-indicatoren

Met onze drinkwatermodellen en onze expertise lokaliseren wij al uw problemen in het drinkwaterstelsel. We onderzoeken en kwantificeren uw problemen. We stellen haalbare en duurzame oplossingen voor ter optimalisatie van het drinkwaternetwerk.

De HydroScan aanpak

  • Bespreken van de specifieke netwerk karakteristieken in samenspraak met de beheerder;
  • Aftoetsen van de karakteristieken met bestaande internationale kaders en beschikbare benchmarks;
  • Afstemmen van het HydroScan performantie-indicatoren systeem op de specifieke toestand van het netwerk van de beheerder. Hiervoor kiezen we in gemeenschappelijk overleg een pilootgebied uit;
  • Begeleiden van de beheerder bij de operationele introductie van het systeem, en dit zowel intern als naar de regulator toe.

Meer weten over onze revolutionaire lekdetectie LeakRedux®?

Stopping leaks

Wenst u meer informatie?

Neem rechtstreeks contact met Dries Verheyen, project engineer en product owner LeakRedux.
Bel hem op 016 24 05 02. 
Stuur een mail naar dries.verheyen(at)hydroscan.be

Referenties

Enkele van onze tevreden klanten in drinkwater


Gerelateerde diensten

Wij helpen u met een geïntegreerde aanpak of met een zeer specifieke vraag

Deel deze pagina

Bel of mail ons

Interesse? Hoe kunnen we u helpen?

Spreek ons aan over uw uitdaging betreffende water. Stel uw vraag.
In de meeste gevallen kunnen we na een quick scan uw preciese behoeften vaststellen en de voor u meest geschikte oplossing voorleggen.

Stuur een e-mail of bel +32 16 24 05 05.

hydroscan logo
Hydroscan HQ
Diestsesteenweg 104A
3010 Leuven
Belgium
tel +32 16 24 05 05
Hydroscan Gembloux
Rue Joseph Laubain 6
5030 Gembloux
Belgium
tel +32 81 72 85 20
Hydroscan Gent
Oktrooiplein 1
9000 Gent
Belgium
tel +32 475 86 08 40
Hydroscan Antwerpen/OPUS25
Sint-Pietersvliet
2000 Antwerpen
Belgium