Proactieve masterplanning

Masterplanning en beheer van het drinkwaternet

Waar liggen de kapotte of lekkende leidingen, de slecht werkende pompstations? Voldoende toeleveringszekerheid? Wanneer verouderde drinkwaterleidingen vervangen en hoe? Kan een vervangingsinvestering of renovatie uitgesteld? Helpen lokale ingrepen nog? Hoe het onderhoud aan minimale kost, en toch duurzaam en gericht? Het benodigde investeringsbudget voor de volgende 10 jaar? Vele en terechte vragen.

Zeer gericht drinkwater asset management, DE oplossing

Het goede nieuws: een preventief onderhoud van 20% van de leidinginfrastructuur vermijdt al 80% van de risico’s op reparatiekosten. M.a.w. zeer gefocust en preventief drinkwater asset management is DE basis voor verlaging van de onderhoudskosten.

HydroScan heeft een unieke methodiek ontworpen om:
 • De kritische assets in een drinkwaternetwerk te lokaliseren;
 • Hun impact te begroten;
 • Etablir un plan d'entretien axé sur la prévention.
Het resultaat: Een duurzaam en zeer kostenefficiënt masterplan met gericht preventief onderhoud op die assets die kostbaar zijn!

De HydroScan aanpak

De HydroScan aanpak:
 • In kaart brengen van:
 • De globale ligging van de assets van het drinkwaternetwerk;
 • De strategische omgevingsfactoren zoals toegankelijkheid, ligging in een stadscentrum, druk verkeer, leveringszekerheid ...
 • Het strategisch belang bepalen van elke asset;
 • De structurele en hydraulische toestand van het drinkwaternetwerk onderzoeken met de meest geavanceerde technologieën en volgens eigen Hydroscan methodiek en expertise;
 • Bepalen van de meest kritische drinkwater assets op basis van de diagnose;
 • Bepalen van de prioritaire acties zoals preventieve bewaking, lekverliezen detectie, renovatie, vervanging …;
 • Financiële begroting en opmaken van meerjarig masterplan drinkwater asset management.

Meer weten over onze revolutionaire lekdetectie LeakRedux®?

Stopping leaks

Wenst u meer informatie?

Neem rechtstreeks contact met Dries Verheyen, project engineer en product owner LeakRedux.
Bel hem op 016 24 05 02. 
Stuur een mail naar dries.verheyen(at)hydroscan.be

Referenties

Enkele van onze tevreden klanten in drinkwater


Gerelateerde diensten

Wij helpen u met een geïntegreerde aanpak of met een zeer specifieke vraag

Deel deze pagina

Bel of mail ons

Interesse? Hoe kunnen we u helpen?

Spreek ons aan over uw uitdaging betreffende water. Stel uw vraag.
In de meeste gevallen kunnen we na een quick scan uw preciese behoeften vaststellen en de voor u meest geschikte oplossing voorleggen.

Stuur een e-mail of bel +32 16 24 05 05.

hydroscan logo
Hydroscan HQ
Diestsesteenweg 104A
3010 Leuven
Belgium
tel +32 16 24 05 05
Hydroscan Gembloux
Rue Joseph Laubain 6
5030 Gembloux
Belgium
tel +32 81 72 85 20
Hydroscan Gent
Oktrooiplein 1
9000 Gent
Belgium
tel +32 475 86 08 40
Hydroscan Antwerpen/OPUS25
Sint-Pietersvliet
2000 Antwerpen
Belgium